Skip to main content
Ulefos > Hem > Aktuellt > Nordisk produktion ger positiva effekter i samhället

Nordisk produktion ger positiva effekter i samhället

Förutom att bidra till bra lösningar för kritisk vatteninfrastruktur och gatumiljö för samhället, hjälper vi som nordiskt industriföretag även till att finansiera tjänster och välfärdsförmåner, samt säkerställa sysselsättning och jobb. I 365 år har Ulefos skapat direkta och indirekta kringeffekter i samhället. Det ska vi fortsätta med.  


Mann smelter jern i smelteovn. Foto.
To menn og en kvinne sitter rundt bord og ser på ventil. Foto.

Egen produktion säkrar arbetsplatser och kunskap

Med egna gjuteri i Ulefoss i Norge och Harjavalta i Finland samt egen ventilfabrik i Kongsberg i Norge är vi ca 300 anställda i Norden. I 365 år har Ulefos bidragit till jobb och sysselsättning och våra fabriker har varit och är ett mycket viktiga för lokalsamhället. Genom att skapa och producera i Norden upprätthåller vi viktiga jobb, kunskap och kompetens för framtiden. Lokal köpkraft, bra arbetsvillkor, skatter och lokala arbetsplatser ger positiva effekter i samhället.

Genom åren har vi utvecklat oss efter marknadens behov. Med vilja och kreativitet har nya produkter och lösningar sett dagens ljus. Egen utvecklingsavdelning och produktion säkerställer och stärker nordisk kunskap och kompetens inom VA och gatumiljö, även för framtiden. Tvärvetenskaplig kompetens innebär att vi delar kunskap och lär av varandra. 


Ansatt arbeider med på Ulefos Esco ventilfabrikk. Foto.
Fire ansatte i Ulefos diskuterer rundt bord. Foto.

Närproducerat genererar ringar på vattnet

Eftersom vi utvecklar och producerar i Norden minskar vi utsläppen från transporter. Det gör stor skillnad för CO2-utsläppen om gatugods köps från ett lågkostnadsland, jämfört med om det är köpts från Norden. Om ett lock ska transporteras från till exempel Kina till Sverige blir CO2-utsläppen 155 gånger högre, jämfört med ett lock som transporteras inom Norden. Ett lock producerat i ett lågkostnadsland bidrar inte heller till de lokala effekterna som nordisk produktion ger, varken kulturellt eller ekonomiskt. 

”Genom att skapa och producera i Norden upprätthåller vi viktiga jobb, kunskap och kompetens för framtiden”

Jonathan Malm, VD Ulefos Sverige

Jonathan Malm, VD Ulefos Sverige


Hur skapar vi kringeffekter i samhället, lokalt och nationellt?

Som nordisk koncern har vi en viktig roll i samhället, genom att skapa och värna om arbetstillfällen och bidra till lokalsamhället, köpa varor och tjänster från nordiska underleverantörer, samt betala skatter och avgifter till kommun och stat.

De indirekta kringeffekterna kopplade till verksamheten återspeglas ytterligare i värdekedjan. Det är effekter till följd av vår efterfrågan på varor och tjänster från andra företag och en följd av anställdas köpkraft och konsumtion. Genom köp av varor och tjänster från våra underleverantörer hjälper vi andra verksamheter att hålla hjulen igång. Som företag bidrar vi med inkomst, och bidrar till att skapa en meningsfull vardag för våra medarbetare. Dessutom kommer individen att kunna bidra med ökad köpkraft, vilket i sin tur skapar fler jobb och ytterligare värdeskapande i samhället. 

Vi måste fortsätta att investera i nordiska företag och industri under de kommande åren. Ulefos utvecklar inte bara produkter och lösningar för dagens och framtida VA-infrastruktur, verksamheten bidrar även till att skapa ett välfungerande samhälle lokalt, regionalt och nationellt.