Skip to main content
Ulefos > Hem > Linjeavvattning

Allmän dokumentation Linjeavvattning

Ulefos Filcoten® ytvattenrännor ligger i framkant med innovativa materialval och lösningar för linjeavvattning! En produktionsprocess för ytvattenrännor som kombinerar många fördelar: lättare, starkare och mer slagtåliga rännor tillverkade av högpresterande betong (HPC). Filcoten-rännor för linjeavvattning är speciellt värdefulla ur ett ekologiskt och ekonomiskt perspektiv, tack vare de naturliga råvarorna och produktens långa hållbarhet!

Produktionsteknik för morgondagens betongprodukter. Ulefos Filcoten tillverkas i en innovativ produktionsprocess och består av högprestandabetong. Den färdiga produkten ger extra hög hållfasthet och viktreducering jämfört med konventionell betong, vilket ger fördelar såsom miljöpåverkan vid transporter och enklare installation.

Mer detaljerat kan sägas att Ulefos Filcoten ytvattenränna har en utsida med integrerade förankringsfickor och grov yta som medför mycket god vidhäftning vid installation i betong. Lägg därtill att ytvattenrännan och den omslutande betongen har samma temperaturrörelser som medför väsentligt ökad livslängd för hela systemlösningen. Insidan av ytvattenrännan Ulefos Filcoten är slät och kompakt tack var högprestandabetongen HPC, vilket ger ett optimalt flöde.

Filcoten katalog


Filcoten rännor för linjeavvattning är speciellt värdefulla ur ett ekologiskt och ekonomiskt perspektiv, tack vare de naturliga råvarorna och produktens långa hållbarhet!
Ladda ner Filcoten katalogen

Teknisk beskrivning och dokumentation för ytvattenrännor


Installations- och monteringsexemplen är baserade på vanligt förekommande installationer.
Monteringsanvisningar Ulefos Linjeavvattning
Installationsriktlinjer Ulefos Linjeavvattning
Teknisk-beskrivning Ulefos Linjeavvattning

Vilka produktval kan göras med hänsyn till belastningsklass?


Produktval för Ulefos Filcoten underlättas med lathunden nedan och använd dig även av Ulefos installationsbeskrivning och
principskisser för tvärsnitt anpassade för respektive belastningsklass.
Ladda ner Produktval – Belastningsklass

Referenser – Varför ska man välja helgjuten ränna?

Vilka krav på hållfasthet ställs i en tuff belastningsmiljö? Vilka krav ställs för hantering av stora regnmängder på områden som ska tåla hög belastning över tid ställs höga krav på prestanda. Varför en helgjuten ränna? Detta och mycket mer kan du läsa om i våra referensprojekt.
Läs mer om våra referensprojekt

Hur planerar man för ett linjeavvattningssystem i praktiken?


Generella principer för linjeavvattning, tips för planering av linjeavvattningssystem, underlag för dimensionering och utformning.
Ladda ner Tips & Råd

Funktion eller design – det ena utesluter inte det andra


Ulefos designgaller är utvecklade med hög funktionalitet och med god design
som är en naturlig del av produkten.
Ladda ner katalog om Designgaller

Kontakta oss för beräkning

Kontakta oss så hjälper vi er att finna bästa lösningen.
Telefon 0302-22920 eller order@ulefos.se för ett skräddarsytt upplägg efter era behov.

Filmer

Se film om vandalismsäkring av galler
Se film om monteringsanvisning
Se film om monteringsanvisning för Filcoten Pro