Skip to main content
Ulefos > Hem > Referensprojekt

Referensprojekt

Nerikes Brandkår / Örebro

Ytvattenrännor Nerikes Brandkår

Filcoten One fyller en bra funktion och ger en trygg omgivning och fullgod avvattning av ytan framför garagen och att vattenmassorna ej rinner på lokalgatan som ligger i anslutning till utfarten av brandstationen.

Linjeavvattning / Ytvattenrännor

Swedavia / Arlanda

Ytvattenrännor Swedavia Arlanda, Stockholm

För hantering av stora regnmängder på områden som ska tåla hög belastning över tid ställs höga krav på prestanda. Ulefos system för linjeavvattning Filcoten är modulbaserat och tillgängligt för alla belastningsklasser såsom F900 som gäller för Arlanda Flygplats.

Linjeavvattning / Ytvattenrännor

Servisventil

Montering av servisventil med direktinstick

Med gängfri direktinstick-montering utan behov av stödhylsa i PE-rör får rörläggaren ett enklare jobb som tar kort tid med mindre behov för verktyg. Ett klassiskt jobb, som ofta är lite okomfortabelt för rörläggaren, har blivit mycket enklare.

Servisventil

LOD och kupolsil

Vad ska till för att bygga gröna vägar och samhällen

I takt med FN:s hållbarhetsmål och nationella klimatmål, utvecklas inte produkter och lösningar för att bygga grönare vägar och stadsmiljö av sig själv. Ska vi nå klimatmålen måste vi alla bidra – och vi borde bli bättre på att göra det tillsammans.

Linjeavvattning / Ytvattenrännor