Skip to main content
Ulefos > Hem > Linjeavvattning

Linjeavvattning

Ulefos Filcoten® ytvattenrännor ligger i framkant med innovativa materialval och lösningar för linjeavvattning. I tillverkningen av ytvattenrännorna kombineras många fördelar som ger en produkt med låg vikt, hög hållfasthet och slagtålighet i tack vare tillverkning med en högprestanda betong (HPC). Tillsammans med installation i omslutande betong, sker en mycket god samverkan ihop med rännan med samma temperaturrörelser och god vidhäftning, vilket resulterar i ett hållfast koncept med lång livslängd.