Skip to main content
Ulefos > Hem > Övervakning av vatten och avlopp

Övervakning av vatten och avlopp

Identifiera potentiella utmaningar på VA-nätet med avancerad teknik och ta rätt beslut.

Vad kan vi hjälpa till med?

Spillvatten och mätning av bräddning/nödutsläpp


Skaffa data om bräddning och se till att bräddning av spillvatten mäts och rapporteras korrekt. I bräddningsbrunnar, ute i ledningsnätet, behöver du terminal, radar och antenn. Vid pumpstationer behöver du bara en radar, som är kopplad till en programmerbar logisk styrenhet (PLS)

TillskottsvattenUpptäck tillskottsvatten effektivt med system som samlar in och tillgängliggör data och information om VA-nätet. Mät mängden som går ner i avloppet, identifiera problemområden och ta bort källorna till tillskottsvatten som tränger in i ledningsnätet.

Dagvatten


Mät skillnaden på vattennivån och hitta blockeringar och begränsningar i vattenflödet eller recipienten.

Få en komplett lösning

Effektiviserar driften och optimerar kontrollen på VA-nätet med vårt integrerade system. Få terminal, radar och övervakningsgränssnitt – allt från en och samma leverantör.

Radar och terminal fastsatt i brunnen. Grafik.
Exempel på lösning för flödesmätning.

Så fungerar det

Terminalen tar emot och skickar data


Terminalen är kärnan i den digitala infrastrukturen och tar emot data från radarn via BLE (Bluetooth Low Energy), som vidare kommunicerar över mobilnätet (NB-IoT). Detta gör det möjligt att distribuera data direkt till ditt drifts- och övervakningssystem. Terminalen är både vattentät och dammtät och drivs av uppladdningsbara batterier utvecklade för lång livslängd.

Terminal for Ulefos Smart water løsninger. Grafikk.

Radarn inhämtar data


Radarn mäter vattennivåns höjd och mängd. Den mäter utan kontakt med vattenytan. Radarn får ström från terminalen via kabel och har uppladdningsbara batterier.

Integrerad antenn i ramen säkerställer täckning


Tillräcklig och stabil täckning i brunnen kan vara en utmaning. Det har vi löst genom att utveckla en ram med integrerad antenn så att du är garanterad täckning. Genom att placera antennen i ramen ligger den stabilt utan risk för rörelse. Ramen levereras i Ulefos standardramar och motsvarar given belastningsklass. Antennen är kompatibel med alla digitala lösningar i brunn, och kan fräsas ned i asfalten, som ett alternativ om man inte ska byta ram.

Vi hjälper dig med att kartlägga dina behov

Eva Elofsson
Teknisk Projektsäljare
+46 732 498 295
eva.elofsson@ulefos.com