Skip to main content
Ulefos > Hem > FAQ

Vanliga frågor

Här hittar du svar på många av de frågor som andra har ställt. Om du inte hittar det du letar efter är vi här för att hjälpa till: Ring oss på 0302-22920 eller skicka ett e-postmeddelande till order@ulefos.se

Vilka är era öppettider?
Måndag-Fredag kl 7.30-16.00
Lunchstängt mellan kl 12.00-12.30
Semesterstängt v 29-30

Vart skickar jag returer?
Kontakta oss för ett returnummer order@ulefos.se

Vad har ni för returvillkor?
Här kan du läsa mer om vilka villkor som gäller

Hur lång leveranstid på önskad artikel?
Kontakta oss för leveranstid order@ulefos.se  

Vad är priset på önskad artikel?
Kontakta oss för information gällande priser och prislistor order@ulefos.se

Var hittar jag monteringsanvisningar, teknisk specifikation och liknande dokument?
Under Rubriken “Produkter” finns en meny som heter Dokumentation, här hittar du allt som berör våra affärsområden.

Jag vill ha ett datablad på en produkt, hur får jag fram det?
Gå in på produkten, under bild/ritning ligger en ikon med Ladda ner datablad.

Gatugods

Vad är det för skillnad mellan gråjärn och segjärns betäckningar?
Segjärn utmärker sig genom att ha god gjutegenskaper, hög hållfasthet och seghet, goda glidegenskaper och hanterar utmattning väl. Gråjärn i sin tur har utmärkta gjutegenskaper, mycket god tryckhållfasthet, relativt god draghållfasthet och låg seghet.

Vilket verktyg till vilken betäckning?
Den stora majoriteten av våra segjärnsbetäckningar använder Ulefos KK-15 Öppningsverktyg, medans våra gråjärnsbetäckningar kan använda vår Ulefos Magnetlyft och våra kabelbrunnsbetäckningar kan bland annat använda vår Ulefos TK Öppningsnyckel typ C.

Hur ska betäckningen monteras, passar den i —plastbrunn?
Det finns tre olika huvudtyper av betäckningar, fast, flytande och teleskopisk som passar till en stor mängd brunnar av olika storlek, utformning och material. Den fasta betäckningen vilar ovanpå brunnen medans den flytande ”flyter” i till exempel asfalt och den teleskopiska betäckningen består av en underram som vilar på ovanpå brunnen och sedan så har den en överram som löper ned i underramen och ”flyter” på samma sätt som en flytande betäckning.

Har era betäckningar tillräckligt med järn i sig för att vara svetsbara?
Både gråjärn och segjärn kan svetsas. Normalt rekommenderas att förvärma järnet till 200C, vilket kan vara svårt i utomhusmiljön på befintlig betäckning, men det går att punktsvetsa utan förvärmning.

VA

Är det samma ventil för vatten och avlopp?
För Aquosus slussventiler är det samma ventiler för vatten och avlopp. För våra övriga slussventiler och servisventiler beställs ventiler med NBR-gummi för tryckavlopp.

Behöver jag alltid ha stödhylsa i pe-rör? Även formsprutade rördelar?
För vissa produkter är det ett krav med stödhylsa vilket vi i så fall skriver i produktblad/monteringsanvisning. Rent allmänt vill vi ändå alltid rekommendera stödhylsa i PE-rör för att säkerställa PE-rörets form långsiktigt.

Varför måste man ha rörstöd?
Vanligaste anledningen till att man använder sig av rörstöd är för slitageskydd av mediarör i ett skyddsrör t ex under en väg. Mediaröret ligger också stadigare i skyddsröret med rörstöd med mindre risk för att det ålar sig vilket kan ge rörskador.

Varför ska man ha luftare?
För att få ut luft från ledningen som annars blockerar och stryper rörledningen på högpunkter utefter ledningen och ger tryckförluster/flödesförluster. Vid undertryck i rörledning suger avluftningsventilerna in luft i ledningen för att bryta skadligt undertryck.

Vilken ventil ska jag använda för avloppsvatten?
Gäller det slussventiler så rekommenderar vi vår Aquosus som är godkänd både för dricksvatten och avlopp.

Går det att laga ett trasigt ventilgarnityr?
Det går för det mesta att laga. Hör av dig till oss och beskriv skadan så tar vi fram en så bra lösning som möjligt.

Går det att förlänga spindelförlängare om den är för kort?
Ja vi har spindelförlängningsförlängare.

Hur pass dragsäker är kopplingen? Håller kopplingen tätt även om den sitter i ”spänn/böjd”? Fungerar kopplingen på formsprutade delar?
Vi har många dragfasta kopplingar i vårt sortiment och vi rekommenderar att man undersöker i produktblad hur pass dragsäker respektive koppling är och vilken avvinkling som tillåts. När det gäller formsprutade rördelar så är insticksdjupet ofta det mest kritiska att kontrollera att rörändan på den formsprutade delen är tillräckligt lång för att komma förbi packningen på den dragsäkra kopplingen.