Skip to main content

Framtiden måste kunna förlita sig på våra val och lösningar …

Läs mer

Effektiva och miljövänliga lösningar

För hantering av stora regnmängder på områden som ska tåla hög belastning över tid ställs höga krav på prestanda. Ulefos system för linjeavvattning Filcoten är modulbaserat och tillgängligt för alla belastningsklasser såsom F900 som gäller för Arlanda Flygplats. Flygplatsen trafikeras av 26 miljoner passagerare och 230.000 starter och landningar per år, vilket ställer höga krav på produktval.

Läs mer

Ett cirkulärt kretslopp för framtiden

Om vi ​​ska nå klimatmålen måste vi gå över till ett mer cirkulärt system. Ulefos cirkulära kretslopp omfattar inte bara produktion och produkter, utan det visar ett holistiskt hållbarhetsperspektiv där människor, miljö och de kringeffekter som nordisk produktion bidrar med till samhället – bildar ramarna för en cirkulär och hållbar ekonomi.

Läs mer

VA Tour 2022

Äntligen är det tid att samla VA-branschen igen under VA Tour 2022. Här får du ta del av de allra senaste  produkterna från Ulefos och passa på att prata med oss om hur vi jobbar med hållbarhet.

Vi besöker fyra orter under Maj månad. Öppettiderna är 8.30-15.30.

Lägg in önskat datum i kalendern och anmäl dig redan i dag. Mässbesöket är kostnadsfritt men registrering krävs.

Gatugods från Ulefos håller för höga klimat- och hållbarhetskrav

Tradition, kompetens och erfarenhet är centrala begrepp i Ulefos tillverkning av betäckningar för hantering av dagvatten. Förtagets lösningar motsvarar högt ställda klimat- och hållbarhetskrav.

Läs mer

Aktuellt

Högkvalitativa rörkopplingar med Serie 1 och Serie 7

Högkvalitativa rörkopplingar med Serie 1 och Serie 7 Plasson har i drygt 40 år varit en världsledande tillverkare av högkvalitativa plastrördelar. Tillverkaren är certifierad enligt kvalitetssäkringssystemet ISO 9001. Ulefos Serie 1 Ulefos Serie 1 dragfasta koppling är liten, smidig och enkel att montera. Dessutom har Serie 1 egenskaper som gör att den med marginal tillgodoser […]

Läs mer

Ulefos AquaFast – Utvecklade för sammankoppling av PE- och PVC-rör på vattenledningar

Ulefos AquaFast – Utvecklade för sammankoppling av PE- och PVC-rör på vattenledningar Ulefos AquaFast är dragfasta, avvinklingsbara och robusta kopplingar för PE- och PVC-rör i dimension 63-450mm. Max arbetstryck 16 bar. Designade och tillverkade enligt överensstämmande med ISO9001:2008. Miljöstandard enligt ISO 14001:2004. Alla komponenter som är i kontakt med dricksvatten är dricksvattengodkända. Enkel installation AquaFast […]

Läs mer

Säker, enkel och snabb installation

Gör installationen av PE-rör säker, enkel och snabb – helt utan verktyg Ulefos Esco servisventil + Plasson serie 1-koppling = två välbeprövade och robusta produkter som förenas till en ny smart lösning. Det faktum att det finns två produkter som har funnits på marknaden under många år som nu förenas i en ny och superflexibel […]

Läs mer

I över 360 år har vi arbetat hårt för att ligga i framkant och utveckla oss för våra kunder, marknaden och omvärldens förväntningar och krav.

Sedan 1657