Välkommen till Ulefos!

Ulefos AB är ett försäljningsbolag som marknadsför produkter för kommunala vattendistributionsnät samt vatten- och avloppsreningsverk. Vi distribuerar våra produkter genom de ledande rörgrossisterna som även lagerhåller produkterna för att hålla en hög tillgänglighet och servicegrad ända ut till slutkunden.
Filmer klicka här!