Skip to main content

Framtiden måste kunna förlita sig på våra val och lösningar …

Läs mer om hur vi jobbar med hållbarhet

Effektiva och miljövänliga lösningar

För hantering av stora regnmängder på områden som ska tåla hög belastning över tid ställs höga krav på prestanda. Ulefos system för linjeavvattning Filcoten är modulbaserat och tillgängligt för alla belastningsklasser såsom F900 som gäller för Arlanda Flygplats. Flygplatsen trafikeras av 26 miljoner passagerare och 230.000 starter och landningar per år, vilket ställer höga krav på produktval.

Ulefos ytvattenrännor – Arlanda

Ett cirkulärt kretslopp för framtiden

Om vi ​​ska nå klimatmålen måste vi gå över till ett mer cirkulärt system. Ulefos cirkulära kretslopp omfattar inte bara produktion och produkter, utan det visar ett holistiskt hållbarhetsperspektiv där människor, miljö och de kringeffekter som nordisk produktion bidrar med till samhället – bildar ramarna för en cirkulär och hållbar ekonomi.

Läs mer

Utbildning & Rådgivning

Vi erbjuder flertalet av varianter av utbildningar, rådgivning, tips och inspiration inom våra affärsområden VA, Gatugods och Linjeavvattning. Vi gillar att bidra med vår kunskap och erfarenhet och hoppas du finner något intressant upplägg för just dina/era behov.

Läs mer

Produkter från Ulefos håller för höga klimat- och hållbarhetskrav

Tradition, kompetens och erfarenhet är centrala begrepp i Ulefos tillverkning av betäckningar för hantering av dagvatten. Förtagets lösningar motsvarar högt ställda klimat- och hållbarhetskrav.

Läs mer

Aktuellt

Ulefos VJ Montageboxar & Easi gjutna reparationsmuffar och anborrningskopplingar

Montageboxar & Easi gjutna reparationsmuffar och anborrningskopplingar Produkterna är designade och tillverkade enligt överensstämmande med ISO9001:2008. Miljöstandard enligt ISO 14001:2004. Alla komponenter som är i kontakt med dricksvatten är dricksvattengodkända. Montageboxar med rostfria syrafasta gängstänger A4 Ulefos VJ Montageboxar med fullt genomlopp är mycket smidiga att installera tack vare färre gängstänger och en packning som […]

Läs mer

Ulefos AquaFast – Utvecklade för sammankoppling av PE- och PVC-rör på vattenledningar

Ulefos AquaFast – Utvecklade för sammankoppling av PE- och PVC-rör på vattenledningar Ulefos AquaFast är dragfasta, avvinklingsbara och robusta kopplingar för PE- och PVC-rör i dimension 63-450mm. Max arbetstryck 16 bar. Designade och tillverkade enligt överensstämmande med ISO9001:2008. Miljöstandard enligt ISO 14001:2004. Alla komponenter som är i kontakt med dricksvatten är dricksvattengodkända. Enkel installation AquaFast […]

Läs mer

Ulefos UltraGrip – Utvecklade för sammankoppling av rör

Ulefos UltraGrip – Utvecklade för sammankoppling av rör Ulefos UltraGrip är den perfekta lösningen för nya rör men också för skadade, korroderade eller trasiga rör med svår åtkomst. I en situation där en rördel måste ersättas erbjuder Ulefos genom UltraGrip- serien en mångsidig reparationslösning som kan användas till en mängd olika rördimensioner och rörtyper. Ulefos […]

Läs mer

I över 360 år har vi arbetat hårt för att ligga i framkant och utveckla oss för våra kunder, marknaden och omvärldens förväntningar och krav.

Sedan 1657