Skip to main content

Framtiden måste kunna förlita sig på våra val och lösningar …

Läs mer om hur vi jobbar med hållbarhet

Effektiva och miljövänliga lösningar

För hantering av stora regnmängder på områden som ska tåla hög belastning över tid ställs höga krav på prestanda. Ulefos system för linjeavvattning Filcoten är modulbaserat och tillgängligt för alla belastningsklasser såsom F900 som gäller för Arlanda Flygplats. Flygplatsen trafikeras av 26 miljoner passagerare och 230.000 starter och landningar per år, vilket ställer höga krav på produktval.

Ulefos ytvattenrännor – Arlanda

Ett cirkulärt kretslopp för framtiden

Om vi ​​ska nå klimatmålen måste vi gå över till ett mer cirkulärt system. Ulefos cirkulära kretslopp omfattar inte bara produktion och produkter, utan det visar ett holistiskt hållbarhetsperspektiv där människor, miljö och de kringeffekter som nordisk produktion bidrar med till samhället – bildar ramarna för en cirkulär och hållbar ekonomi.

Läs mer

Utbildning & Rådgivning

Vi erbjuder flertalet av varianter av utbildningar, rådgivning, tips och inspiration inom våra affärsområden VA, Gatugods och Linjeavvattning. Vi gillar att bidra med vår kunskap och erfarenhet och hoppas du finner något intressant upplägg för just dina/era behov.

Läs mer

Gatugods från Ulefos håller för höga klimat- och hållbarhetskrav

Tradition, kompetens och erfarenhet är centrala begrepp i Ulefos tillverkning av betäckningar för hantering av dagvatten. Förtagets lösningar motsvarar högt ställda klimat- och hållbarhetskrav.

Läs mer

Aktuellt

Nordisk produktion ger positiva effekter i samhället

Läs mer

Därför upprätthåller Ulefos klimatberäkningar och EPD

Läs mer

Järnskrot – en cirkulär och lokal råvara

Järnskrot – en cirkulär och lokal råvara Järnskrot är den råvara som används för framställning av gatugods och ventiler vid Ulefos Jernværk. En råvara som är 100% återvinningsbar. Det är bra cirkulär ekonomi i praktiken. Det har blivit trendigt att vara cirkulär – och det med all rätt.  Man kan inte se allt avfall som […]

Läs mer

I över 360 år har vi arbetat hårt för att ligga i framkant och utveckla oss för våra kunder, marknaden och omvärldens förväntningar och krav.

Sedan 1657