Skip to main content
Ulefos > Hem > CSR – Socialt ansvar

Ulefos sociala ansvar

(CSR – Corporate Social Responsibility)

Etiska riktlinjerna skall fastställa en god etisk praxis och att definiera gemensamma standarder för ledning, anställda och styrelseledamöter inom Ulefos gruppen. Alla verksamheter i Ulefos gruppen, anställda och styrelseledamöter skall följa och respektera gällande lagstiftning oavsett avdelning, position eller funktion. Enskilda anställda har ansvaret att följa gällande krav, lagar och regler.

Här kan du läsa mer om våra etiska riktlinjer (SCR)