Skip to main content
Ulefos > Hem > Rörkopplingar UltraGrip DN700-DN900

UltraGrip dragfasta rörkopplingar DN700 – DN900 Raka / Förminskade / Med fläns PN10 eller PN16

Utvidgningen av det beprövade UltraGrip-sortimentet av rörkopplingar med stor spännvidd inkluderar nu storlekarna DN700 – DN900. Kopplingarna finns som raka, förminskade och med fläns PN10 eller PN16. Rörkopplingarna är godkända för tryckklass upp till PN16 och de är testade med hela 29 bar vilket ger en mycket hög säkerhetsmarginal i alla detaljer. UltraGrip greppystem är utrustat med en unik tätnings- och greppteknik som gör det möjligt för installatörer att reparera rörledningar snabbare, utan behov av externa anordningar, som till exempel förankringsblock. När rören är deformerade eller ovala ger UltraGrip´s marknadsledande 35 mm tolerans mer spelrum för att säkerställa en enkel anslutning och rörkopplingarna är skjutbara över rören. 4° avvinkling i varje ända täcker hela spännviddsområdet. Denna funktion eliminerar behovet för installatörer att mäta röret för att beräkna den tillåtna vinkeln.

Innovativ konstruktion

Unikt dragsäkert system

UltraGrip-systemet har en unik tätnings- och greppteknik som gör att vattenbolagen kan reparera rörledningarna snabbare utan att behöva använda externa säkringar som exempelvis trycklager.

Flexibla kopplingar

UltraGrip är det perfekta valet för vatten- och avloppstillämpningar för projekt under eller över mark. Det är den perfekta lösningen för sammanfogning av olika rörmaterial, t.ex. segjärn, gjutjärn, stål, PE, PVC och asbestcement.

Enkel installation

UltraGrip är enkel att installera på plats även i smala diken. Installationen är enkel med lyftöglor som underlättar manövreringen. Produkten är förmonterad för att möjliggöra snabb positionering över rör med övre och undre tolerans med fästbultar som endast kräver en enda nyckel för att dras åt under svåra förhållanden på byggarbetsplatsen. Plus efter installation finns det inget krav på att efterdra eller kontrollera efter första åtdragningen.

Stor tolerans

När rören är skeva eller orunda ger UltraGrips marknadsledande tolerans på 35 mm mer spelrum för att säkerställa en enkel anslutning. Kopplingen kan hantera rörförvrängning inom tillverkningstoleranserna och ansluter både rör med muffände och rör med mittrör av segjärn i en koppling, samt gjutjärnsrör i klass AB och CD.

Omfattande tester och kvalitetsutlåtanden

Viking Johnsons produkter genomgår rigorösa testprogram för att säkerställa lång livslängd, inklusive finita elementanalyser (ANSYS) samt omfattande tester som bevittnas av tredjeparts testföretag för att verifiera överensstämmelse med långtidstestet enligt definitionen i BS8561:2021 när de används på segjärn, stål, PE, PVC, gjutjärn och asbestcement. En axiell slutbelastning motsvarande typ 2, enligt definition och testning i IGN 4-01-02:2017, uppnås också för PE UltraGrip-kopplingar.

Miljövänlig ytbeläggning

Rilsan är en tålig och miljövänlig ytbeläggning fri från tungmetallbaserade pigment och härdningsmedel. Robust mot deformation och tålig mot stötar och slag under monteringen. Rilsan är dricksvattengodkänt samt minimum 250 my tjocklek.

Lång livslängd

Viking Johnsons produkter har en förväntad livslängd på 50 år+, vilket bidrar till att uppfylla de globala klimatmålen genom att minska koldioxidutsläppen. Detta minimerar tillverkning, transport, installation och reparationer, vilket säkerställer en bättre livsstil för kommande generationer.

Återvunnet material

Easi-serien är tillverkad av 80% återvunnet stål. Användning av återvunnet stål förbrukar upp till 75% mindre energi än tillverkningen av nya kopplingar från färska råvaror och minskar avfallet genom att inte behöva utvinna mineraler ur marken.

Ulefos-Gruppen är exklusiv leverantör av Viking Johnson i Norden. Produkterna är kända som högkvalitativa på marknaden och portföljen består av UltraGrip, AquaFast, Montagebox, EasiClamp och EasiTee.