Skip to main content
Ulefos > Hem > Referensprojekt > Nerikes Brandkår Ulefos ytvattenrännor

Tungt belastade ytor ställer höga krav på en trygg omgivning

Brandbekämpningen har utvecklats en hel del sedan starten 1893, då belönades förste man på plats med 3kr och resten fick 2kr. Idag arbetar det 450 anställda och Nerikes Brandkår gör årligen c:a 1500 utryckningar i Örebro, vilket även ställer höga krav på de produktval som görs för markinstallationer. Speciellt med fordon som väger 15ton fulltankade med vatten och passerar över ytvattenrännan.

Likaledes fyller Filcoten One en bra funktion och ger en trygg omgivning och fullgod avvattning av ytan framför garagen och att vattenmassorna ej rinner på lokalgatan som ligger i anslutning till utfarten av brandstationen.

Hållbara produktval med lång livslängd

Projektet med Filcoten One innebar en ominstallation av ytvattenränna och ersätter en befintlig ränna som även tidigare bytts ut. Så nu med ränna nr 3 som ersätter en E600 klassad ränna av okänt fabrikat som pga. belastning från frekvent trafik med brandbilar som erhållit omfattande skador och ej längre är funktionell.

Produktvalet föll på Filcoten One, en helgjuten monolitisk ytvattenränna som är som gjord för tunga fordon såsom brandbilar. Önskemålet var att de ej vill åka dit och göra om jobbet igen. Filcoten One ger en ökad trygghet med helgjuten ränna med inloppet ingjutet i kroppen för rännan som ett ”galler”. Principen gör att rännan är mer anpassad för och klarar ett annat trafikslag som vid utfart med brandbilar från Nerikes Brandkår i Örebro. Där passage över ytvattenrännan med mycket start och stopp samt brandbilar som svänger över ytvattenrännan och utgör krafter som vridmoment i en övrigt tuff trafikmiljö.

Projekt

Nerikes Brandkår Örebro

Produkter

Ulefos Filcoten One F900 NB150/0

Entreprenör

NCC

Mängd

55 Meter

Kontakt

peder.svensson@ulefos.com

En ränna som gör sitt jobb

Ahlsell kontaktade Ulefos lokala representant Patrik Gullbrand för goda råd och produktval. ”Filcoten One är en riktigt bra ränna som tål tuffa miljöer, den gör jobbet och håller över tid” säger Patrik
Ahlsell som i sin tur haft dialogen med NCC som utfört installationen, tackade Ulefos för den hjälp och stöd samt väl dokumenterade byggmått/skisser och installationsbeskrivning. Vilket underlättat för NCC när ytvattenrännan skulle läggas på plats.

Varför en helgjuten ränna som Filcoten One?

”Eftersom vi inte tänker på ytvattenrännan som ligger utanför garagen så måste den fungera bra! Här passerar även andra fordon som personalens bilar och övriga fordon. Precis så tänker vi att en ränna ska betraktas, den gör sitt jobb” säger Fredrik Lennström, Nerikes Brandkår.

Valet föll på Filcoten One eftersom tidigare E600 klassad tidigare ränna inte höll måttet. Rekommendationer för en lämplig ytvattenränna kom från Ahlsell i samarbete med Ulefos, vilket var viktigt med tanke på att tidigare ränna med traditionellt löstagbart galler inte fungerade och blivit lagad och slutligen utbytt mot Filcoten One som är en helgjuten ränna i högprestanda betong HPC.

Tidsbesparande och kostnadseffektiv installation

NCC hade 2 st anläggningsarbetare på plats under installationen som utfördes i 2 etapper där de fick göra 2 gjutningar av plattan och två runt rännan. Sedan blev det en tidsbesparing vid monteringen av själva rännan som endast tog 1 dag och utöver det ledtider för gjutningar för att betongen skulle brinna klart. Installationen utfördes i 2 etapper, vilket genererade att driften av blåljusverksamheten kunde hanteras och utryckningar kunde genomföras med vanlig tillgänglighet på ett smidigt sätt.

”För att förenkla och följa anvisningarna för installationen var NCC kreativa och tillverkade en plyfaskiva och använd som mall vid installation för att ”räta av” betongsulan som rännan lagts på. Förvaring av rännsektioner och övrigt material förenklades såklart också med tanke på närheten till Ahlsell och deras lager som ligger på andra sidan gatan”

Mats Binning, NCC

Kan ni rekommendera Filcoten One i något av era kommande projekt?

Ahlsell är mycket nöjda med hela processen och slutresultatet av projektet och kan rekommendera att använda Filcoten i nästa projekt. Med tanke på bra service från Ulefos som leverantör av dessa ytvattenrännor. NCC ser att den kan användas för flera projekt med liknande utmaningar samt byte där rännor med löst galler ej räckt till för de påfrestningar som förekommer i dessa miljöer.

Graspointner som är tillverkare av Filcoten One, har även de bidragit till ett framgångsrikt projekt, både med rekommendationer om vilken ränna som passade bäst för uppdraget samt installationsbeskrivning så att utförandet skulle ske korrekt samt dokumentation såsom skisser och byggmått.

Summering av projektet

Filcoten One har nu legat på plats under ett par år och fyller sin funktion med sin hållfasthet, just för att den är gjord för de höga påfrestningar som sker med brandbilar och utryckningar i hög fart. Det varit ett bra teamwork mellan projektets olika aktörer från start till mål.