Skip to main content
Ulefos > Hem > Aktuellt > Säker, enkel och snabb installation

Säker, enkel och snabb installation

Gör installationen av PE-rör säker, enkel och snabb – helt utan verktyg.
Ulefos Esco servisventil + Plasson serie 1-koppling = två välbeprövade och robusta produkter som förenas till en ny smart lösning. Det faktum att det finns två produkter som har funnits på marknaden under många år som nu förenas i en ny och superflexibel lösning, garanterar att detta är produkter som är väl testade och beprövade under lång tid.

Ulefos Esco servisventil är en norsk utvecklad konstruktion och en solid klassiker som har levererats från ventilfabriken Ulefos Esco i Kongsberg sedan 1960-talet. Det är en robust konstruktion för användning i vattenförsörjningssystemet i 4MS lista godkänd avzinkningshärdig mässingskvalitet med en sluss i dricksvattengodkänt EPDM gummi. 

Med människa och miljö i fokus

”Rent och säkert dricksvatten är en förutsättning för att leva. Vi vet att det mesta av blyföroreningarna i dricksvatten sker i vattenförsörjningssystemet. Bly är en tungmetall som bland annat påverkar och kan skada nervsystemet hos människor och djur. För att vattnet ska vara rent och fritt från skadliga ämnen för miljön, hälsan och det ekologiska kretsloppet är valet av material som används i våra produkter mycket viktigt. -På Ulefos har vi ett starkt fokus på att minska vårt miljöavtryck och att våra produkter måste vara säkra för människor och miljö, säger Kristian Drolsum, produktchef VA på Ulefos Norge. Därför använder vi nu mässingskvaliteten CW511L godkänd enligt 4MS lista, säger Drolsum.

Produktchef VA Kristian Drolsum, Norge, med Ulefos Esco servisventil med Plasson koppling.

Unika egenskaper för ett tufft nordiskt klimat

Konstruktionen är speciellt utvecklad utan bultar och för att klara svåra nordiska förhållanden med tuffa markförhållanden innebär att vi måste gräva relativt långt ner i marken där marktrycket är högre. Servisventilerna finns redan med flera olika anslutningslösningar, och den senaste anslutningen i sortimentet är den superflexibla lösningen med Plasson serie 1´s ”klick-in” system. En dragfast koppling för PE-rör med dubbla greppringar för ökad säkerhet. “Vi ser att PE-rören går mer och mer mot materialet PE100 istället för PE80, vilket ger större motstånd under montering. Många kämpar också med monteringen och att dra åt PRK-tryckskruvarna, säger Martin Tempsch, produktchef VA i Ulefos Sverige. I Ulefos Sverige har vi under de senaste tio åren sålt tiotusentals Plasson-kopplingar med direktinstick. Så tanken att anpassa Plasson-kopplingen till vår egen servisventil togs härifrån till vår egen utvecklingsavdelning i Norge. Här har de gjort ett fantastiskt jobb med att anpassa konstruktionen till Plasson serie 1-kopplingen, men samtidigt behållit de unika egenskaperna för varje produkt”, fortsätter Tempsch.

Kostnadseffektiv och enkel montering

“Nu behöver du inte längre tänka på verktyg, använda stödhylsa eller kämpa med att dra åt PRK-tryckskruvarna vid installation av servisventilen, säger Drolsum. PE-röret sätts helt enkelt in avgradat genom Plasson-kopplingens “klick-in” system till markering av insticksdjup på ventilen och sedan är det klart. Eftersom det är så snabbt och enkelt att installera är detta en särskilt effektiv lösning för nya rörledningssystem där många ventiler ska installeras. På detta sätt kan du spara mycket tid, vilket i sin tur minskar kostnaderna. – Ulefos Esco servisventil typ 2190 med Plasson Serie 1-kopplingar är ett säkert val som är väl testat och med lång livslängd”, avslutar Drolsum.