Skip to main content
Ulefos > Hem > Referensprojekt > Arlanda Ulefos ytvattenrännor

Effektiva och miljövänliga lösningar

För hantering av stora regnmängder på områden som ska tåla hög belastning över tid ställs höga krav på prestanda. Ulefos system för linjeavvattning Filcoten är modulbaserat och tillgängligt för alla belastningsklasser såsom F900 som gäller för Arlanda Flygplats. Flygplatsen trafikeras av 26 miljoner passagerare och 230.000 starter och landningar per år, vilket ställer höga krav på produktval.

I projektet med Swedavia gäller det ombyggnation av en befintlig start- och landningsbana. Dialog inleddes med en generell översyn av nya alternativa produktval för dagvattenhantering och avvattning. För en flygplats handlar det om stora och öppna hårdgjorda ytor och stora mängder därför föll valet på Ulefos Filcoten One F900 NB150/0.

Utöver det lades vikt på utseendet där Filcoten One smälter bra in i övrig markbeläggning som mestadels består av stora betongplattor. Materialet som Filcoten består av är en Högprestandabetong HPC. Den färdiga produkten ger extra hög hållfasthet och viktreducering jämfört med konventionell betong, vilket ger fördelar såsom miljöpåverkan vid transporter och enklare installation.

Projekt

Arlanda Flygplats Swedavia – Start-/Landningsbana

Produkter

Ulefos Filcoten One F900 NB150/0

Mängd

237m + 44m (2 faser)

Kontakt

peder.svensson@ulefos.com

Tuff miljö med hög belastning


”Höga krav på hållfasthet i denna tuffa belastningsmiljö från Swedavias sida gjorde att vi och vår samarbetspartner Graspointner hjälpte till med att ta fram hållfasthetsberäkningar som underlag till ansvarig konstruktör. Det visade sig krävas stora mängder armering runt ytvattenrännan och planering av rörelsefogar för att den ska tåla flygplanstrafik över lång tid” säger segmentsansvarig affärsutvecklare på Ulefos Peder Svensson.

Klimatfrågan har länge varit prioriterad för Swedavia, Arlanda Flygplats och satsningar på klimatsmarta lösningar har gett resultat. Ulefos ytvattenrännor är speciellt värdefulla ur ett ekologiskt och ekonomiskt perspektiv, tack vare de naturliga råvarorna och produktens långa hållbarhet. Ytvattenrännan och den omslutande betongen har samma temperaturrörelser som medför väsentligt ökad livslängd för hela systemlösningen. Ytvattenrännan har varit på plats under ett par år nu och ligger fortfarande fint på plats och fyller sin funktion på Arlanda Flygplats.

“Ulefos ytvattenrännor är först och främst en ytvattenränna som tål den tuffa miljön och belastning som förekommer på flygplatser. Filcoten One är dessutom en 100% återvinningsbar produkt, vilket bemöter de krav vi har på produktval i verksamhet, även ur ett livscykelperspektiv” säger Karl Malm, Produktansvarig Gatugods