Skip to main content
Ulefos > Hem > Ulefos cirkulära kretslopp

Genom ett så cirkulärt kretslopp som möjligt ser vi till att använda återvunna råvaror, producera med minsta möjliga avfall och designa högkvalitativa produkter med lång livslängd. För att sedan återvinnas i slutet av livscykeln. Det är så vi minimerar behovet av att utvinna nya resurser från naturen.

REDUCE . REUSE . RECYCLE . RETHINK

Innovation och Produktutveckling

Ulefos utvecklingsavdelning har expertis och hög kompetens för utveckling av robusta produkter och lösningar anpassade till ett nordiskt klimat. Närhet till marknaden och nära dialog ger en kort väg från idé till lösning.

Råvaror

På vårt gjuteri använder vi skrot från lokala aktörer, bestående huvudsakligen av bilfälgar och stålkonstruktioner från byggbranschen.

Produktion

365 år med Nordisk industrihistoria.
Nordisk produktion är den grönaste i världen med tillgång till världens renaste energi, bla från vattenkraft.

Ulefos Produkter

Högkvalitativa produkter designade för Nordiska förhållanden med lång livslängd. Korrekt användning, underhåll, reparation och renovering förlänger livslängden.

Sälj och Distribution

Lokal tillverkning med lågt CO2-avtryck och närhet till marknaden.

Del av din vardag

Det är ingen självklarhet med rent kranvatten. Vi bidrar till att upprätthålla samhällskritisk infrastruktur inom vatten och avlopp.

Ringar på Vattnet

Genom att skapa och producera i Norden upprätthåller vi viktiga jobb, kunskap och kompetens för framtiden. Lokal köpkraft, bra arbetsvillkor, skatter och lokala arbetsplatser ger positiva effekter i samhället.

Återvinning

Från avfall till värde. Vi producerar med minsta möjliga svinn, med bra system för att samla in och ge materialen nytt liv.

Läs vårt kundmagasin