Skip to main content
Ulefos > Hem > Aktuellt > Unik konstruktion erbjuder säker och snabb lösning vid reparation av rör och anborrning

Easi-serien

EasiClamp, EasiTap och EasiTee gjutna reparationsmuffar och anborrningskopplingar för gjutna rör. Ulefos Viking Johnson Easi-serien genomgår intensiva prestanda-tester för att säkerställa att alla produkter möter industristandarder. Varje detalj är noga uträknad för att matcha det olika förutsättningar och skick som rören har. Packningen är våffelmönstrad och tätar mycket bra även på lätt korroderade rör.

EasiClamp och EasiTap produkterna är förbättringar av det beprövade EasiRange systemet. De kan monteras från utsidan av schaktet av en enda montör på bara några få minuter och ger därigenom en snabb, säker och permanent reparationslösning för skadade rör vid fullt arbetstryck.

De stora fördelarna med denna innovativa och patenterade reparationsmetod är möjligheten att bibehålla kontinuerlig vattenleverans till kunderna, minimering av risker för användare och en betydande minskning av installationskostnader, störningar i trafiken och schakt-massor.

Reparationsmuffen består av två halvor med  gångjärn, som kan öppnas helt för att tillåta en snabb och enkel inpassning på röret. Två patenterade självplacerande bultar används för att dra åt klämman vilket snabbar upp reparationsprocessen och minimerar störningar i vattendistributionen.

Innovativ konstruktion

Snabb och enkel installation

EasiClamp och EasiTap kan enkelt installeras på ett trycksatt rör från ytan, vilket gör att:

  • Montören inte är i direktkontakt med det skadade röret, vilket minskar riskerna för skador.
  • Arbetsytan reduceras, arbetskostnaderna för uppgrävning och återställande minskar.
  • Störningar i trafiken och för fotgängare reduceras.

Hälsa och Säkerhet

För att minska eventuella risker för montören, har Viking Johnson  infört följande egenskaper till de nya säkra EasiClamp och EasiTap:

  • Montören kan arbeta på ett säkert avstånd från eventuella faror från skadade rör under tryck.
  • Självplacerande bultmekanism – montören kan använda båda händerna för att hantera och placera kopplingen över läckan.

Fördelar för miljön

EasiClamp och EasiTap kräver en betydligt mindre schaktstorlek för installationen, vilket gör att:

  • Bränsle sparas genom minimering av trafikstörningar och förbifarter.
  • Minimerar schaktmassor som skickas till avfallsupplag.
  • Mindre energi används – mindre utrustning och minskade fordonsförflyttningar.

Reducerade kostnader

EasiClamp och EasiTap produkterna erbjuder möjligheten att reducera den totala installationskostnaden genom:

  • Minskade kostnader för uppgrävning, återställande.
  • Minskning av den totala reparationstiden.

EasiClamp

EasiTap

Miljövänlig ytbeläggning

Rilsan är en tålig och miljövänlig ytbeläggning fri från tungmetallbaserade pigment och härdningsmedel. Robust mot deformation och tålig mot stötar och slag under monteringen. Rilsan är dricksvattengodkänt samt minimum 250 my tjocklek.

Lång livslängd

Viking Johnsons produkter har en förväntad livslängd på 50 år+, vilket bidrar till att uppfylla de globala klimatmålen genom att minska koldioxidutsläppen. Detta minimerar tillverkning, transport, installation och reparationer, vilket säkerställer en bättre livsstil för kommande generationer.

Återvunnet material

Easi-serien är tillverkad av 80% återvunnet stål. Användning av återvunnet stål förbrukar upp till 75% mindre energi än tillverkningen av nya kopplingar från färska råvaror och minskar avfallet genom att inte behöva utvinna mineraler ur marken.

Ulefos-Gruppen är exklusiv leverantör av Viking Johnson i Norden. Produkterna är kända som högkvalitativa på marknaden och portföljen består av UltraGrip, AquaFast, Montagebox, EasiClamp och EasiTee.