Skip to main content
Ulefos > Hem > Ulefos Smart Water

Ulefos Smart Water

Vi hjälper dig att optimera din dagliga verksamhet, men lägger också grunden för en mer resursvänlig och framtidsinriktad vatteninfrastruktur.

Vi hjälper dig med att ta vara på
världens viktigste resurs

Övervakning av vatten och avlopp

Spillvatten, bräddning/nödutsläpp, dagvatten och tillskottsvatten

Läckagesökning

Identifiera läckage med effektivt, smart teknologi.

Integreras i ditt system


Våra lösningar fungerar med befintliga gränssnitt oavsett leverantör. Vi levererar API-lösningar för de flesta system, så att du enkelt kan komma igång och inte behöver investera i nya system för övervakning och analys.

Ger dig översikt över data


Vi importerar den data du behöver och gör denna tillgänglig i ditt system, så att du kan göra långsiktiga strategiska bedömningar, eller fatta snabba beslut om akuta incidenter.

Anpassat efter dina behov


Vi kartlägger dina krav och mål, och föreslår skräddarsydda lösningar som täcker dina behov.

Vi hjälper dig med att kartlägga dina behov

Eva Elofsson
Teknisk Projektsäljare 
+46 732 498 295
eva.elofsson@ulefos.com