Skip to main content
Ulefos > Hem > Personuppgiftspolicy

Personuggiftspolicy

Ulefos policy för behandling av personuppgifter i kunddatabasen

Information till dig som är registrerad i vårt kundregister GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny dataskyddsförordning som börjar gälla inom EU den 25 maj. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). Vårt mål är att skapa en så bra upplevelse som möjligt för dig som kund och det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina uppgifter.

Kontaktuppgifterna i kundregistret används för att fullgöra avtal, informera om möjliga förändringar, teknisk rådgivning och för övervakning av leveranser till dig som kund. Vårt kundregister innehåller namn och kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress och arbetsplats). Utöver detta använder vi vårt kundregister för direktmarknadsföring (e-postutskick) för att informera om nya produkter. Kundregistret uppdateras minst årligen och gamla personuppgifter korrigeras eller raderas.

Du som är registrerad i kundregistret har alltid rätten att få information om vilka uppgifter som registreras, rätten att be att felaktiga uppgifter rättas och rätten att be att uppgifterna som avser dig som kund raderas. Du som kund har möjlighet att vid varje e-postutskick motsätta dig att din e-post används i marknadsföringssyfte genom att klicka på ”Avregistrera”.

Du kan när som helst kontakta oss om du vill ha dina personuppgifter raderade från vår databas. Vill du veta mer kan du kontakta Ulefos personuppgiftskoordinator i alla frågor som rör behandling av personuppgifter och dina rättigheter.

Ulefos Personuppgiftskoordinator:
Jere Nieminen
E-post: jere.nieminen@ulefos.com

Alla registrerade kan vända sig till Datainspektionen angående behandling av personuppgifter av Ulefos:
Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Fax: 08-652 86 52
Postadress:
Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm