Skip to main content
Ulefos > Hem > Aktuellt > Dagvattenränna: Tips och råd vid projektering

Dagvattenränna: Tips och råd vid projektering

Användningen av dagvattenränna är en effektiv metod för att fånga upp och leda bort ytvatten. Men vad ska du tänka på när du sätter dagvattenrännor i ett område, och vad krävs för att få en långsiktig, hållbar och solid lösning? Mikko Nilsen, säljchef för Gatugods, Bygg och Anläggning och Peder Svensson, försäljningschef Sverige, ger dig tips och råd om vad du ska tänka på när du planerar och monterar dagvattenrännor.

Innehåll i artikeln:

 • Värt att tänka på i projekteringen
 • Montering av dagvattenränna
 • Drift och underhåll
 • Ulefos dagvattensystem Filcoten – ett hållbart val

Värt att tänka på i projekteringen

-Tänk helheten med resten av VA-nätet när du projekterar för avvattning med dagvattenrännor. Hela systemet måste ha kapacitet att ta bort ytvattnet, säger Mikko. Det är också viktigt att veta var och hur vattnet ska ledas bort. Skall det direkt anslutas till VA-nätet, till en regnbädd eller fördröjningstank/-magasin?   Det finns många olika lösningar som kan användas för att leda vattnet vidare, fortsätter han.

Mikko Nilsen, salgssjef Gategods, bygg- og anlegg. Portrett.

– Tänk helheten med resten av VA-nätet när du projekterar för avvattning med dagvattenrännor. Hela systemet måste ha kapacitet att ta bort ytvattnet.

Mikko Nilsen, säljchef gatugods, bygg och anläggning Ulefos Norge

Om du väljer en anslutning av systemet med rännor direkt till VA-nätet kan du också planera för en brunn med sandfång vid anslutningen. Ett annat tips är att hålla det till så få linjer som möjligt. Då får du färre delar att förhålla dig till, som också blir billigare och ger mindre installations- och underhållsarbete.

Frågor som är värda att ställa sig i planeringsfasen:   

 • Vilken slags dagvattenränna passar bäst i området?  
 • Vilken regnintensitet eller framtida ökning av regn ska det ta hänsyn till?
 • Vilka övriga typer av avvattning finns eller planeras det för? 
 • Hur stort är området?
 • Hur skall vattnet ledas vidare?
 • Finns det begränsningar i/på området?

Välj rätt typ dagvattenränna till projektet

Ett dagvattensystem ska vara lätt att hantera och installera, så att jobbet kan utföras så effektivt som möjligt. Dessutom är de gjorda i en högprestanda betong HPC, vilket gör att rännorna är upp till 70% lättare jämfört med liknande rännor i vanlig betong.

För att göra riktigt val till ditt projekt bör du värdera:  

 • Trafikbelastningen i området
 • Typ av ränna 
 • Vilka tillbehör behövs

”Dagvattenrännan ligger ytligt och är utsatt för belastning av både trafikslag och nordiskt klimat. Välj produkter som passar efter behovet och gör en teknisk beskrivning som säkerställer att du får det du tänkt när det gäller funktion och installation så får du en avvattning som håller över tid. Ha gärna i åtanke en utformning av systemet som underlättar produktion och underhåll på ett positivt sätt”, säger Peder Svensson, försäljningschef.

– Ha gärna i åtanke en utformning av systemet som underlättar produktion och underhåll på ett positivt sätt.

Peder Svensson, försäljningschef i Ulefos Sverige

Belastning

Ska dagvattenrännorna läggas i områden med tung trafik, eller på torg eller nära hus där belastningen är mindre? ”Belastning är mycket viktigt att tänka på när du väljer typ av ränna. – Var noga med att välja rätt belastningsklass redan från början, så att du säkerställer ett system som tål belastningen från omgivningen över tid”, säger Mikko.

Ulefos dagvattenränna Filcoten kan användas i alla typer områden och belastningklasser, allt från gångtrafik till flygplatser.

Belastningsklasser Ulefos Filcoten dagvattenrännor

Filcoten SelfA 15
Filcoten LightA 15-C 250
Filcoten TecA 15-C250
Filcoten ProA 15-F 900
Filcoten OneD 400-F 900

Notera: Vilken typ av galler du väljer avgör den slutliga belastningsklassen.

Exempel på där du kan använda Ulefos system Filcoten:

 • Privata bostäder och garage
 • Hamnar
 • Flygplatser
 • Parkeringsplatser 
 • Brandstationer
 • Järnväg 
 • Logistikanläggningar

Flera varianter av galler

”Alla rännor behöver ett hållbart galler som är anpassat efter områdets förhållanden. Gjutjärnsgaller är det mest mångsidiga alternativet som tål höga belastningar upp till F900. – Önskar man det mest tåligaste alternativet så är det en helgjuten ränna som Filcoten One man ska satsa på. Det är vad man väljer på flygplatser och andra områden med tung trafik, men vi har även galvaniserade galler och kompositgaller för områden med lägre trafik”, säger Peder.

Ulefos Filcoten dreneringsrenner og Ulefos ristlokk i gågate. Foto.

Designgaller för arkitektoniskt uttryck 

Du får även galler i olika designalternativ och utföranden. På så sätt kan rännorna också bli en del av en övergripande och estetisk inslag i stadsbilden, som i parker, torg eller andra offentliga mötesplatser. Vi erbjuder olika typer av utföranden för våra galler, men du kan även designa ditt eget mönster på gallret och låta oss ta hand om produktionen.


Ulefos Filcoten designgaller passar till produktserierna  Filcoten TEC, Filcoten Pro Mini och Filcoten Pro.

Önskar du hjälp med planläggning? 

Vi kan hjälpa dig med att beräkna och optimera vilken typ av ränna du bör välja till projektet. Du får ett förslag och resultat med vilket vattenflöde (l/s) dagvattensystemet belastar VA-nätet med och behöver tas om hand vid anslutning.

Ta kontakt med oss på order@ulefos.se eller på telefon 0302-229 20

Montering av dagvattenränna

En ränna är inte bättre än underlaget och utförd montering, det är därför viktigt att följa monteringsbeskrivning så att du får ett solitt och stabilt rännsystem, berättar Mikko. – Monteras rännan korrekt från start, med gjuten betongsula och betong längs sidorna, kommer du få ett rännsystem som har lång livslängd och kräver lite underhåll, förklarar han.

Drift och underhåll

Ett dagvattensystem med rännor som är monterat på rätt sätt, är det lite underhåll som ska till. En kontinuerlig inspektion och rengöring kommer bidra med en förlängd livslängd för systemet. En ränna bör kontrolleras med jämna mellanrum och eventuellt spolas för att säkerställa full funktion. Det är smart att även se över om galler är hela och fina. Om bultar använts kontrollera om dessa sitter på plats.

Ulefos dagvattensystem Filcoten – ett hållbart val

Ulefos Rännsystem Filcoten är producerat med en fiberarmerad HPC (Högprestandabetong) vilket är ett återbrukbart material.

Fördelar med Ulefos Filcoten dagvattenrännor:

 • Upp till 70% lättare än motsvarande rännor i vanlig betong
 • Inte brännbart, brandklass A1
 • Stark bindning och vidhäftning i betongen
 • Tål stora variationer i temperatur 

Önskar du få jobbet gjort snabbare, enklare och med den tåligaste rännan, har vi Ulefos rännsystem Filcoten One. Där är rännan och galler helgjutet till en enhet. Detta sparar tid under montering, bl a annat för att du slipper montera galler i efterhand. Ulefos rännsystem Filcoten One har segment som du kan montera vilken läggningsriktning du önskar, vilket förenklar monteringen avsevärt och tål belastning upp till F900.

Ulefos hjälper dig gärna med att beräkna och optimera samt föreslå rätt ränna för ditt projekt. Det vi behöver som underlag är:

 • Områdets area som ska beräknas
 • Längd på rännan
 • Hur många utlopp som är planerat
 • Ska det användas sandfång
 • Vilken regnintensitet gäller i området 
 • Eventuell klimatfaktor för hänsyn till ökad regnmängd

Kontakta oss

order@ulefos.se

0302-229 20

Fire ansatte i Ulefos snakker sammen rundt bord. Foto.