Skip to main content
Ulefos > Hem > Aktuellt > Stockholm Vatten och Avfall använder Stockholms skyddshelgon S:t Erik som identitetsbyggare på stadens logolock

Stockholm Vatten och Avfall använder Stockholms skyddshelgon S:t Erik som identitetsbyggare på stadens logolock

I dag har Ulefos 110 logotyper för svenska kommuner i sitt system varav Stockholm Vatten och Avfall är en. Samarbetet med Stockholm Vatten och Avfall sträcker sig tillbaka till 2001 och genom åren har det blivit flertalet utvecklingsprojekt. 

Ulefos har levererat logolock till kommuner och företag i många år och idag är de flesta lock dekorerade med kommunens eget kommunvapen. Kommunvapen är kommunernas egna märken med egenskaper och symboler som hänvisar till stadens identitet. Stadsvapen och kommunlogotyper var i bruk redan på 1960-talet. Ulefos Jernværk levererade sitt första logotyplock 1992 till Vägverket i Norge. Idag levereras de flesta lock i Norden med stadens egen design/kommunvapen. 

Första leveransen av logolock till Sverige skedde till Hörby kommun i maj 1996 och sedan till Uppsala i maj 1997. Denna gång ritades logotypen för hand och formverktyget handskars i trä. 

Samarbete med Stockholm Vatten och Avfall

Det var 2001 som samarbetet med Ulefos och Stockholm Vatten och Avfall´s utvecklingsavdelning startade och under årens lopp har det gjorts många framgångsrika utvecklingsprojekt, bland annat förbättringar av packning. Redan 2016 valde man att använda omålat gatugods, som det första i branschen och lagerpersonalen hos Stockholm Vatten och Avfall arbetar tillsammans med Ulefos att reducera plast som emballage. Sedan 2012 levererar Ulefos logolock i segjärn till Stockholm Vatten och Avfall.

Höga krav på hållbarhet

“Från början var alla logolock i gråjärn och tillverkades bla i Harjavalta, Finland men 2008 valde man att gå över till segjärn då man efter flera års tester och utvärderingar såg att hållbarheten och livslängden samt de minskade klappret gynnade segjärnsprodukterna. 8 års hållbarhet är kravet på en normaltrafikerad gata i Stockholm. Vid det stora ringlederna kring Stockholm passerar 25.000 till 40.000 fordon per dag, varav mycket tung trafik så kravet på hållbarhet är högt” säger Kenth Olsson, Enhetschef Ledningsnät Materialenehten Stockholm Vatten och Avfall.

“Locken ligger högt över EN standard vilket dessutom gör det kostnadseffektivt på lång sikt” fortsätter Kenth.

Symbolen S:t Erik

Symbolen S:t Erik på logolock har använts av Stockholm Vatten och Avfall sedan tidigt 80-tal. Erik var kung över Sverige från 1156 till 1160. Enligt legenden lär Erik ha dödats den 18 maj 1160 i strid efter en mässa i Östra Aros, nuvarandeUppsala. Han helgonförklarades av kyrkan efter sin död. Sedan 1300-talet har Sankt Erik funnits på stadens sigill. 

1923 antogs S:t Erik formellt som Stockholms symbol, formgiven av konstnären Yngve Berg. 1997 blev S:t Erik Stockholms stads logotyp. Logotypen uppdaterades och fick sitt nuvarande utseende 2013. Erik den helige är svenskt nationalhelgon och Stockholms skyddshelgon.

Logolokk som viser Stockholm Vatten og Avfalls logo med symbolet St Erik. Foto.
Logolock för Stockholm Vatten och Avfall med symbolen S:t Erik til höger.

Geografiskt Informationssystem

Stockholm Vatten och Avfall har sedan 1996 använt sig av GIS – Geografiskt informationssystem, som det även varit med och utvecklat. GIS används för att ge en exakt bild till teknikerna vad som finns under och ovan jorden vid eventuella problem/underhåll. Därav behövs exempelvis inte färgad packning för att särskilja särskilja det olika funktionerna på locken. I dag har Stockholm Vatten och Avfall 100 personer som dagligen arbetar med GIS för att tidigt få information om ledningsnätsanläggningen, störningar, vattenläckor etc.

Förståelse för kundens behov

”Genom åren har vi haft flertalet utvecklingsprojekt. Det är väldigt viktigt för oss som leverantör och tillverkare att ha samarbetspartners som använder våra lösningar i vardagen. Detta ger oss värdefull erfarenhet och förståelse för kundens behov, vilket är grunden för att utveckla bra lösningar” säger Line Brekke Rasmussen, Produktchef Gatugods Ulefos. 

“Det är också viktigt att ha kunder som tänker på miljön och ställer nya krav på oss, som att ta bort målningen av produkter, det hjälper oss att behålla både fokus och fart. Idag har Ulefos Jernværk 110 logotyper för svenska kommuner i sitt system varav Stockholm Vatten och Avfall är en och vi tar gärna emot fler” fortsätter Line.

”Ulefos och Stockholm Vatten och Avfall har ett unikt samarbete under flera år, där SVOA varit en stor del i Ulefos utvecklingsprojekt. Vi har stort förtroende för Ulefos och vi värdesätter att vi får vara en del av utvecklingsprocessen där vi har möjlighet att påverka produktutvecklingen och att slutanvändaren står i fokus” säger Kenth Olsson, Enhetschef Ledningsnät Materialenheten Stockholm Vatten och Avfall.

To ansatte ved Ulefos inspiserer skisse. Foto.

Varför är brunnslock alltid runda?

Nu är det inte helt sant att brunnslock alltid är runda, eftersom det bland annat finns ett antal fyrkantiga brunnslock. Varför brunnslock är runda är dock en populär fråga vid anställningsintervjuer, bland annat för kandidater som söker jobb på Google. 

Även om syftet mest är att starta en tankebana snarare än att hitta en konkret lösning, finns det flera bra svar på varför just denna form valdes. Det kommer till exempel inte att vara möjligt att tappa ett runt lock i ett runt hål som locket ska täcka. Formen gör det också möjligt att rulla brunnslock som ska flyttas, så att du inte behöver bära de tunga locken från plats till plats. 

K som i kärlek

I Sverige ser vi både brunnslocks-poesi och logolock som pryder våra gator. Enligt nutida skrock så ger det otur att kliva på A-brunnar. Det började på 1940-talet i Stockholm och Göteborg och har spridits till Norge och Finland. Bokstaven A kan symbolisera olika saker, ofta kopplat till motsatser till kärlek, medan K:et i K-brunnar står för just kärlek. 

Du kanske har sett människor på gatan gå i vida cirklar för att slippa trampa på brunnslock? För vissa har detta relativt rationella skäl. Ett brunnslock är trots allt bara något som hindrar människor från att falla genom ett hål i marken. För andra beror det på vidskepelse, och särskilt brunnslock med siffran 40 är kända för att ge otur.

Kumlokk med Oslo kommunes kommunevåpen. Foto.
Logolock för Oslo kommun.

Anledningen till att siffran 40, eller D400, är tryckt på många brunnslock är helt enkelt att brunnslocket har trycktestats för att klara en vikt på 40 ton. Detta är ett krav för alla brunnslock som finns på trafikerade vägar. För lock som ska placeras på gång- och cykelbanor är kravet 12,5 ton. Här kommer det att stå D125 på brunnslocket.

«Ulefos og Stockholm Vatten och Avfall har hatt et unikt samarbeid i flere år, der Stockholm Vatten och Avfall har vært en stor del av Ulefos utviklingsprosjekt. Vi har stor tillit til Ulefos og verdsetter å være en del av utviklingsprosessen der vi har mulighet til å påvirke produktutviklingen, og at sluttbrukeren står i fokus», avslutter Kenth Olsson, enhetsleder for Ledningsnett Materialenheten hos Stockholm Vatten och Avfall.

”Ulefos och Stockholm Vatten och Avfall har ett unikt samarbete under flera år, där SVOA varit en stor del i Ulefos utvecklingsprojekt. Vi har stort förtroende för Ulefos och vi värdesätter att vi får vara en del av utvecklingsprocessen där vi har möjlighet att påverka produktutvecklingen och att slutanvändaren står i fokus” säger Kenth Olsson, Enhetschef Ledningsnät Materialenheten Stockholm Vatten och Avfall.

Tillverkningsprocessen

Kunden har ofta en grafisk profil, som i detalj går igenom hur deras varumärke skall användas, utformningen på dessa dokument kan variera. Baserat på detta skapar Ulefos en 3D representation av objektet i ett CAD verktyg. Här tar man konstruktion med alla mått, grader och vinklar, detta ger ett komplett underlag för att kunna ta fram en modell som man sedan använder i våra formar. 

När kunden har godkänt design och konstruktionen är kvalitetssäkrat internt, klargörs 3D filen för vidare produktion av en fysisk modell.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på mail eller telefon
order@ulefos.se
0302-229 20