Skip to main content
Ulefos > Hem > Leveransbestämmelser

Leveransbestämmelser

Ulefos AB följer AA VVS 09, som är allmänna leveransbestämmelser avseende VVS och VA-material för yrkesmässig verksamhet i Sverige. Bestämmelserna är utarbetade och tillhandahålls av VVS-Fabrikanternas Råd, Svenska Rörgrossistföreningen VVS och VVS Företagen. Bestämmelserna är avsedda att användas vid handel mellan medlemmar i de tre organisationerna och i olika led dem emellan.

Läs mer här: AA VVS 09