Skip to main content
Ulefos > Hem > Läckagesökning

Läckagesökning

Identifiera läckage med effektivt, smart teknologi.

Metoder för läckagesökning

Zonmätning


Få värdefull insikt i ledningsnätet med zonmätning. Med zonmätning kan du få en indikation på eventuella läckor, så att du lättare kan identifiera det aktuella problemområdet. Vår lösning ger dig ett värde i mängd och tryck, och använder nattförbrukning som parameter för att se områden/zoner med för hög förbrukning.

Aktiv läckagesökning


Med aktiv läckagesökning använder du korrelerande ljudregistrerare som lokaliserar vattenläckor i ledningsnätet. Vid rörskador kommer läckageljud att spridas i alla riktningar längs den aktuella rörsektionen. Bruset spelas in, förstärks och överförs trådlöst från två sensorer/mikrofoner anslutna till röret via en ventil/brandpost och kan ge dig den exakta punkten för läckan.

Zonmätning

Levereras i ett komplett system

Få översikt över ledningsnätets skick med vattenstav, terminal och antenn – allt levererat från en och samma leverantör.

Illustrasjon av kum med Ulefos Esco Flex sluseventil med vannstav integrert, og kumramme med antenne. Grafikk.

Så fungerar det

Vattenstav


Vattenstaven mäter mängd och tryck, och parametrar för vattenkvalitet som grumlighet och temperatur. Staven förs genom en serviceventil på en Ulefos Esco slussventil, eller motsvarande, ner till vattenflödet. Vattenstaven kan installeras på ett trycksatt ledningsnät, och kräver inte driftavbrott. Staven är idealisk för befintlig vatteninfrastruktur, där du enkelt kan installera lösningen på befintliga anläggningar. Vattenstaven får ström från terminalen via kabel.

Vannstav på Ulefos Esco FLEX sluseventil. Illustrasjon.

Terminal


Terminalen tar emot data från vattenstaven via BLE (Bluetooth Low Energy), och skickar signaler över mobilnätet (NB-IoT). Detta gör det möjligt att distribuera data direkt till ditt drifts- och övervakningssystem.

Terminal for Ulefos Smart water løsninger. Grafikk.

Integrerad antenn i ramen säkerställer täckning


Tillräcklig och stabil täckning i brunnen kan vara en utmaning. Det har vi löst genom att utveckla en ram med integrerad antenn så att du är garanterad täckning. Genom att placera antennen i ramen ligger den stabilt utan risk för rörelse. Ramen levereras i Ulefos standardramar och motsvarar given belastningsklass. Antennen är kompatibel med alla digitala lösningar i brunn, och kan fräsas ned i asfalten, som ett alternativ om man inte ska byta ram.

Ulefos kumramme med integrert antenne. Foto.

Aktivt läckagesök

Övervaka potentiella läckor på vattenledningsnätet med tillhörande ljudregistrerare (Ortomat).

Så fungerar det

Korrelerende ljudregistrerare (Ortomat) identifierar läckage


De korrelerade ljudregistrerare (Ortomat) fästs på röret via ventil/brandpost och övervakar vattenledningar under tryck för att så snabbt som möjligt identifiera läckor i ledningsnätet – antingen tillfälligt eller permanent. Loggarna gör automatisk korrelation och brusmätning varje natt och bygger upp förutsägelser med maskininlärning. De registrerar potentiella läckor och kombinerar grov- och fin lokalisering. Klockan på loggarna synkroniseras automatiskt via FM och drivs av AA-batterier som är lätta att byta.

Se läckage i INFRAPORT


Övervaka vatteninfrastrukturen med Infraport och identifiera läckor effektivt. I Infraport får du full överblick över alla potentiella läckagepunkter från de tillhörande ljudregistrerarna och tydliga rapporter och visuell presentation av läckorna. Infraport jämför (korrelerar) signaler mellan två registrerare, och beräknar det exakta avståndet till läckan utifrån rörmaterialet och rörmaterialets dimensioner och ljudhastighet. Du kan också enkelt importera befintliga ledningsdata till Infraport, så att du inte behöver rita upp ledningsnätet manuellt.

Vi hjälper dig med att kartlägga dina behov

Eva Elofsson
Teknisk Projektsäljare
+46 732 498 295
eva.elofsson@ulefos.com