Skip to main content
Ulefos > Hem > Smarta ledningsnät

Smarta ledningsnät

Ulefos konceptlösning för smarta ledningsnät ger dig detaljerad insikt i infrastrukturen kring avlopp- och vattendistribution, genom tillförlitlig information och identifiering av problemområden i tidigt stadie och möjlighet till att agera med rätt åtgärder för att minimera allvarliga skador.

Om konceptet

I en värld som är i stor förändring får vi också kraftigare och mer koncentrerade extrema väderförhållanden. Det blir stadigt strängare krav från myndigheter på kommunal hantering av utmaningar inom vatten – och avloppssystem. Med bra snabbtillgänglig information och smarta samt precisa mätningar, kan däremot risken för omfattande skador på miljö, infrastruktur och bebyggelse reduceras betydligt. Detta är bakgrunden till utvecklingen av Ulefos koncept för smarta ledningsnät CityGuard – ett system som samlar in och gör information tillgänglig inom avloppshantering och vattendistribution. CityGuard är skapat för vatten och avlopp och de extrema miljöförhållanden där, med både batteridriven och trådlös teknologi samt enkel hantering för bra arbetsmiljö. Resultatet är en infrastruktur som lever sitt eget liv under markytan.

CityGuard ger insikten att agera snabbt, rätt och proaktivt. Det är ovärderligt – i en lång värdekedja av människor, miljö och ekonomi.

Mikroteknologi för de stora systemen

Med högre krav och stora utmaningar hjälper Ulefos lösningar kommuner samla in stora informationsmängder. Med precisa mätningar och pålitlig information, kan problem analyseras samt planera och vidta rätt åtgärder. Systemet kan installeras i miljöer utan tillgänglig eldistribution och gör det möjligt att övervaka driften. För kommuner är därmed CityGuard en lösning för att identifiera problem, hitta rätt lösning och ge snabb möjlighet till åtgärd.

För Avloppsvatten

  • Få en driftsäker och trådlös samt batteridriven infrastruktur under markytan, som sänder information för kapacitet under mycket lång tid utan tillsyn
  • Få beräknat bräddningsvatten till recipienter
  • Få användning av existerande infrastruktur på ett optimalt sätt
  • Få reducerat tillskottsvatten in till pumpstationer och total belastning på reningsverk och därmed spara driftutgifter och servicetid

För Vattendistribution

  • Bli försäkrad om rätt vattenkvalitet
  • Ombesörj och säkerställ vattendistributionen
  • Mottag precisa varningar vid läckage och andra avvikelser

För Brunnar

  • Säkra brunnar genom att upptäcka öppning av lock till betäckningar
  • Få installerat slitagesensorer för lock till betäckningar
  • Möjlighet att snabbt hitta brandposters placering