Skip to main content
Ulefos > Hem > Gatugods

Dokumentation Gatugods

Carbon footprint

Ulefos Jernverk har unika förutsättningar att hålla ner utsläppet av växthusgaser och kan minska ditt fotavtryck i miljön! Utsläpp av CO2 från förbrukningen av energi är 0 eftersom fabriken tar sin energi från eget vattenkraftverk till produktionen. Det sammanlagda utsläppet av CO2 från produktionen är endast 48 gram per kilo smält järn.

Läs mer om Carbon footprint


Byggvarubedömningen

Alla våra produkter inom gatugods i gråjärn och segjärn är bedömda hos Byggvarubedömningen. Det innebär att våra produkter blir bedömda utifrån kemiskt innehåll, livscykel och hållbara leveranskedjor. Vi bidrar därigenom till att göra det enklare att bygga hållbart.

Läs mer på Byggvarubedömningen