Skip to main content
Ulefos > Hem > Gatugods

Dokumentation Gatugods

Carbon footprint

Ulefos Jernverk har unika förutsättningar att hålla ner utsläppet av växthusgaser och kan minska ditt fotavtryck i miljön! Utsläpp av CO2 från förbrukningen av energi är 0 eftersom fabriken tar sin energi från eget vattenkraftverk till produktionen. Det sammanlagda utsläppet av CO2 från produktionen är endast 48 gram per kilo smält järn.

Läs mer om Carbon footprint