Skip to main content
Ulefos > Hem > Nordisk Produktion

Nordisk Produktion

SEDAN 1657

Vi är stolta över vår 360-åriga tradition som ett nordiskt industriföretag

Ända sedan 1657, vilket gör oss till ett av Europas äldsta överlevande industriföretag, har det producerats på fabriken vid Ulefoss i Telemark. Huvuddelen av vår produktportfölj utvecklas och produceras i Norden på våra gatugodsfabriker Ulefos Jernværk i Ulefoss, Norge och Ulefos Niemisen Valimo i Harjavalta, Finland eller på vår ventilfabrik Ulefos Esco i Kongsberg, Norge. Tillsammans har våra fabriker över 600 års erfarenhet av produktion. Vår produktportfölj består också av ett brett sortiment från utvalda kvalitetsleverantörer.

Som utvecklare och tillverkare har vi kontroll över produktionsprocessen och säkerställer högsta kvalitet på våra produkter. Det innebär att vi förutom att bara kunna erbjuda själva produkten och lösningarna har vi också en unik kompetens genom generationer av egen utveckling och produktion av produkterna.

Vi arbetar kontinuerligt med innovation och hållbara processer. För oss handlar hållbarhet inte bara om att göra bra val ur ett miljöperspektiv, utan hållbarhet handlar också om att ta hand om människor, säkerställa goda arbetsförhållanden, god hälsa, jämlikhet och diskriminering, följa lagstadgade rättigheter etc., och säkerställa nordisk expertis och kompetens även i framtiden.

Närproducerat

 • Kort transportväg från produktionsplats till kund minskar koldioxidutsläppen
 • Lokal och hållbar produktion som säkerställer nordiska jobb
 • Säkerhetsställa att kunskap och kompetens finns i Norden inom våra arbetsområden även i framtiden
 • Närheten till marknaden och vår egen utvecklingsavdelning gör oss anpassningsbara utefter marknadens önskemål och behov
 • Säkrare och kortare leveranstid

Kvalitet

 • Stolthet i produkter, lösningar och den kunskap som utvecklats genom generationer i Norden
 • Bättre kontroll över produkter och produktion med strängare kvalitetskrav än lågkostnadsländer
 • Högkvalitativa produkter med lång livslängd, utvecklade och testade för det nordiska klimatet
 • Nordiska lagar och förordningar ställer höga krav, kontroller och certifieringar utförs genom tredje part

Hållbarhet

 • Främja långvarigt arbete och ekonomisk tillväxt
 • Hållbarhetsrapporten utförs av en tredje part för att kontinuerligt bli mer hållbar
 • Gatugods från Ulefos Jernværk tillverkas av 100% återvinningsbart råmaterial. Gatugods från Ulefos Niemisen Valimo tillverkas av återvunnet skrot
 • Gatugods från Ulefos Jernværk produceras mycket energieffektivt med 100% ren förnybar energi – vattenkraft
 • Från linjär till cirkulär ekonomi
 • Vi lägger stor vikt vid att använda material som bidrar till ett minskat miljöavtryck