Skip to main content
Ulefos > Hem > Webbinar

Webbinar

Få tips, information och professionella råd om ämnen inom vatten och avlopp, dagvattenhantering, hållbar produktion och andra relevanta ämnen. Det är webbseminarier för dig som arbetar med gatumiljö och vatten som samhällskritisk infrastruktur.

Tidigare arrangerade webbinar

Har du missat något av våra tidigare webbinar,
kontakta oss för nytt datum alternativt så skräddarsyr vi en lösning.

Webbinar / Hur använder man Svanenmärkning i grön upphandling för utemiljö, och vad betyder det i praxis?

Hur använder man Svanenmärkning i grön upphandling för utemiljö, och vad betyder det i praxis?

Webbinar / Vilka faktorer påverkar valet av rörkopplingar

Vilka faktorer påverkar mitt val av rörkoppling?

Webbinar / Linjeavvattning
Vad behövs som underlag för dimensionering och utformning av ett linjeavvattningssystem