Skip to main content
Ulefos > Hem > Ventiler

Allmän dokumentation Ventiler

Servisventil

Certifikat Dricksvattengodkännande Ulefos Servisventil Serie1 typ 2190
Certifikat ISO 9001_14001_Ulefos
Monteringsanvisning Ulefos Servisventil med EscoSit typ 2186
Monteringsanvisning Ulefos Servisventil med PRK typ 2150 2152
Monteringsanvisning Ulefos Servisventil Serie1 typ 2190
Monteringsanvisning Ulefos XCD Avtappningsventil typ 2155
Rise typgodkännande 2150 2151 2160 2170
Rise typgodkännande 2190
EPD Ulefos Servisventil

Ulefos AB ger 10 års kvalitetsgaranti på alla Esco-ventiler avsedda att användas i dricksvattenförsörjning. Garantin börjar gälla från den dag varan skickas från vårt lager.
Ladda ner Ulefos Esco produktgaranti

Ett urval av det vanligaste Ulefos servisventiler är bedömda av SundaHus. SundaHus arbetar för en hållbar utveckling genom att skapa förutsättningar för företag att minska sin miljöbelastning och för kunder att välja trygga materialval. Läs mer om SundaHus

Våra servisventiler från Ulefos med PE-rör är godkända enligt DK-VAND. Produkter med denna certifiering har genomgått en serie migrationsanalyser av ett oberoende, ackrediterat kontrollorgan. Alla produkter med en DK-VAND-certifiering uppfyller således de strängaste kraven på detta område när det kommer till frisättning av skadliga ämnen, smak och lukt.
Läs mer om DK-VAND

Slussventil

Komplett sortiment med tillbehör Ulefos Slussventiler
Certifikat Ulefos Slussventiler ISO9001 ISO14001
Certifikat Ulefos Slussventiler GSK
Monteringsanvisning slussventil AQ med Ulefos Grip dragfasta kopplingar
AMA-text Ulefos Aquosus slussventiler


Ulefos AB ger 10 års kvalitetsgaranti på alla Esco-ventiler avsedda att användas i dricksvattenförsörjning. Garantin börjar gälla från den dag varan skickas från vårt lager.
Ladda ner Ulefos Esco produktgaranti

Ulefos slussventiler är bedömda hos Byggvarubedömningen. Det innebär att våra produkter blir bedömda utifrån kemiskt innehåll, livscykel och hållbara leveranskedjor. Vi bidrar därigenom till att göra det enklare att bygga hållbart. Läs mer på Byggvarubedömningen

Ulefos slussventiler är bedömda av SundaHus. SundaHus arbetar för en hållbar utveckling genom att skapa förutsättningar för företag att minska sin miljöbelastning och för kunder att välja trygga materialval. Läs mer om SundaHus

Våra slussventiler från Ulefos med PE-rör är godkända enligt DK-VAND. Produkter med denna certifiering har genomgått en serie migrationsanalyser av ett oberoende, ackrediterat kontrollorgan. Alla produkter med en DK-VAND-certifiering uppfyller således de strängaste kraven på detta område när det kommer till frisättning av skadliga ämnen, smak och lukt.
Läs mer om DK-VAND