Skip to main content
Ulefos > Hem > Hållbarhet

Socialt ansvar och hållbarhetslöfte

Rent vatten från en säker dricksvattenkälla är något de flesta tar för givet i Sverige. Rent vatten är också den kanske viktigaste förutsättningen för en god hälsa. Ulefos utvecklar och producerar produkter och lösningar för en av våra viktigaste infrastrukturer. Vi har högsta fokus på att de ska vara säkra, varaktiga och med största omsorg om miljön – eftersom vi bryr oss om framtida generationer.

Omålat gatugods

Att måla gatugods har ingen funktion utöver estetiskt. Vi har tagit bort färgen på våra gatugods produkter i segjärn eftersom det har en negativ miljöpåverkan.

Läs mer om omålat gatugods

Talens tal

Vi arbetar ständigt för att minska vårt koldioxidavtryck. Genom att föra klimaträkenskaper talar siffrorna för sig själva. Gatugods producerats i Norge jämfört med importerat gatugods ger stora miljöfördelar.

Läs mer om hur vi reducerar vårt koldioxidavtryck

100% ren vattenkraft

Vår fabrik på Ulefoss är strategiskt belägen precis intill slussarna och Ulefoss vattenkraftverk. All energi vi använder vid Ulefos Jernværk kommer direkt från vårt eget vattenkraftverk. Det kan inte vara mer kortrest!

Klimaträkenskap

Våra klimaträkenskaper beräknas enligt metodiken som anges i Greenhouse Gas Protocol, ett internationellt erkänt verktyg för att utarbeta klimaträkenskaper.

Läs mer om våra klimaträkenskaper för Ulefos Jernværk 

FN’s hållbarhetssmål

FN:s mål för hållbar utveckling är världens gemensamma arbetsplan för att utrota fattigdom, bekämpa ojämlikhet och stoppa klimatförändringarna senast 2030. Vår ambition är att vara en pionjär inom hållbar utveckling och vi fokuserar på fyra av målen, 7, 9, 11 och 12.

Läs mer om våra hållbarhetssmål

Nordisk Produkt

Som utvecklare och tillverkare har vi kontroll över produktionsprocessen och säkerställer högsta kvalitet på våra produkter. Det innebär att vi förutom att bara kunna erbjuda själva produkten och lösningarna har vi också en unik kompetens genom generationer av egen utveckling och produktion av produkterna.

Läs mer om hur vi arbetar med Nordisk produktion

Varumärkes- och certifieringssystem som vi är anslutna till