Skip to main content
Ulefos > Hem > Hållbarhet

Hållbarhet

Rent vatten från en säker dricksvattenkälla är något de flesta tar för givet i Norden. Rent vatten är också den kanske viktigaste förutsättningen för en god hälsa. Ulefos utvecklar och tillverkar produkter och lösningar för en av våra viktigaste infrastrukturer. Vi har högsta fokus på att de ska vara säkra, långsiktiga och med största omsorg om miljön – eftersom vi bryr oss om framtida generationer.

Säker Drift

Myndigheter runt om in Norden ställer höga krav på hälsa, miljö och säkerhet. Vi följer de lagar och regler som sätts. Alla ska komma hem säkert från jobbet varje dag.

Lång Livslängd

Vårt sortiment håller högsta kvalitet och vi strävar efter att alla våra produkter ska ha så lång livslängd som möjligt. De är utvecklade och anpassade speciellt för ett nordiskt klimat. Lång livslängd minskar våra produkters miljöpåverkan.

Närproducerat

Med lokala fabriker säkerställer vi en hållbar produktion med en kort transportväg från produktionsplats till kund som minskar CO2-utsläppen.

Grön Energi

Nordisk industri är den grönaste i världen och vi får bla vår energi från en förnybar energikälla – vattenkraft. Närproducerad el från vårt eget kraftverk i Ulefoss.

Cirkulärt Kretslopp

Vi producerar med minsta möjliga spill, produkterna har hög kvalitet och lång livslängd. På så sätt behöver vi inte nyttja resurser mer än nödvändigt. Vi använder så mycket som möjligt av det vi redan har, om och om igen.

Läs mer

Klimatberäkning, EPD och certifieringar

I över 10 år har vi fört klimatberäkning för vår gatugods enligt Greenhouse Gas Protocol tredje parts leverantör. Allt vårt gatugods i segjärn är också EPD-deklarerat.

Läs mer

Omålat Gatugods

Målning av gatugods har en negativ miljöpåverkan, och har heller ingen annan funktion än att vara ett estetiskt verktyg. Genom åtgärden med omålat gatugods minskade vi vår miljöpåverkan med 14 ton i restavfall på våra segjärnsprodukter.

Läs mer

Plast Reduktion

Varje år hamnar 6,4 miljoner ton skräp i havet. Mellan 70 och 80 % av detta är plast. Plast i naturen har en livslängd på upp till flera hundra år. På Ulefos fokuserar vi på att minska, sortera och återvinna plast. År 2021 minskade vi vår plastanvändning med minst 20 ton.

Ringar på Vattnet

Lokal produktion och verksamhet ger kedjereaktion i samhället bla genom skatter, lokal köpkraft och lokala arbetstillfällen på andra företag.

Utveckling och Innovation

Genom att utveckla och producera i Norden säkerställer vi rätt och nödvändig kompetens för att upprätthålla leveranser till samhällskritisk infrastruktur. Utvecklingen i Norden ger också närhet till marknaden och möjlighet till närmare samarbete för ett kundanpassat nordiskt klimat.

FN´s Hållbarhetsmål

Områdena speglar var vi har störst möjlighet att bidra till hållbar utveckling i vår verksamhet. Med målen som vägledning och våra interna kärnvärden – laganda, ansvar och framtidsorienterad kommer vi att arbeta tillsammans för att bygga en bättre framtid för alla.

Läs mer

Think Global Act Local

Som en del i utvecklingen till en mer hållbar verksamhet har vi lokala målsättningar. I allra möjligaste mån väljer vi alternativ som ger en betydande minskning av CO2-utsläpp, som är närproducerat och vi stödjer lokala leverantörer.