Ulefos Filcoten Linjeavvattning

Beskrivning

Ulefos Filcoten® self – utan kantförstärkning upp till A 15 kN
 self liten
Ulefos Filcoten® light – utan kantförstärkning upp till C 250 kN
 Light

Ulefos Filcoten® tec – med kantförstärkning upp till C 250 kN

Tec
Ulefos Filcoten® pro – för höga trafikbelastningar upp till E 600 kN
Pro

Produktinformation

Kategori: