Skip to main content
Ulefos > Hem > FN’s Globala Målen

Våra hållbarhetsmål

Ulefos ambition är att vara en pionjär inom hållbar utveckling. Vi har en stark och stolt förankring i nordisk produktion och är säkerhetsställer att all vår verksamhet sker på ett ansvarsfullt sätt. FNs hållbarhetsmål är världens gemensamma arbetsplan för att utrota fattigdom, bekämpa ojämlikhet och stoppa klimatförändringen fram till 2030.

Ulefos har fokus på fyra av målen

• Reducera energiförbrukningen.
• Ulefos, avd. Ulefos Jernværk går från olja till bio-olja
• Ulefos, avd. Kongsberg Esco reducerar strömförbrukningen genom att överföra överskottsvärmen från kompressorer till kontor
• Öka användningen av förnybar energi

• Fokusera på utveckling av produkter med lång livslängd    
• Ställa högre krav på våra leverantörer och samarbetspartners
• Använda mer förnybara komponenter i våra produkter

• Ökat fokus på hållbarhet
• Synlig miljöprofil
• Främja möjligheten att välja omålade betäckningar för att skydda miljön
• Ta hänsyn till etiska riktlinjer och socialt ansvar

• Reducera utsläpp från produktion och implementera ny teknologi
• Avfallshantering. Vi sorterar 98,46% av vårt avfall 
• Reducera användningen av plast som emballage
• Vi har ett mål om att öka andelen av återvunnet material i våra  produkter till 89%