Skip to main content
Ulefos > Hem > Aktuellt > Därför upprätthåller Ulefos klimatberäkningar och EPD

Därför upprätthåller Ulefos klimatberäkningar och EPD

En av våra största miljöutmaningar är relaterad till den mänskliga faktorn. Det måste vi göra något åt ​​om vi ska bromsa klimatförändringarna och nå FN:s hållbarhetsmål. För Ulefos är det viktigt att kartlägga utsläpp i produktionen och ha en så cirkulär produktion som möjligt, så att vi kan reducera vårt klimatavtryck.  I över 10 år har vi fört klimatberäkning enligt standarden Greenhouse Gas Protocol för att kartlägga vår miljöpåverkan på gatugods producerat på Ulefos Jernværk. Alla våra produkter producerat på Jernværket är också EPD-deklarerat efter internationell ISO-standard

Vad säger klimatberäkningen?

–Klimatberäkningen mäts varje år och ger oss en överblick över CO2-utsläpp från vår faktiska förbrukning på Jernværket i Ulefoss, säger Line Brekke-Rasmussen, produktchef gatugods på Ulefos. Detta är ett användbart verktyg som ger oss en överblick över processen och produktionen. Det är viktigt att kartlägga vilka delar av verksamheten som orsakar utsläpp, och i vilken mängd.

Klimatberäkningarna delas in i tre nivåer, också kallat scope, av utsläpp:

 • Scope 1: direkta utsläpp kopplade till aktiviteter i verksamheten
 • Scope 2: indirekta utsläpp kopplade till energiförsörjning, såsom elektricitet och värmning/kylning
 • Scope 3: indirekta utsläpp kopplade till inköpta varor eller tjänster från leverantörer

Ulefos Jernværk

Ulefos klimatberäkning bedöms enligt scope 1 som inkluderar direkta utsläpp av växthusgaser, och scope 2 som omfattar scope 1 i tillägg till indirekta utsläpp kopplade till energiförsörjning. Scope 1 i Ulefos klimatberäkning ger information om utsläpp från:

 1. smältugn
 2. diesel
 3. bio-olja
 4. propan
 5. intern transport på fabriksområdet

Scope 2 ger dig information om vår inköpta energi. Våra produkter produceras mycket energieffektiv med 100 % förnybar energi – vattenkraft.

Få översikt över förbättringar och CO2-utsläpp

En klimatberäkning ger dig ett underlag för att jämföra verksamheter inom samma bransch, både nationellt och globalt. Detta ger dig en fullständig översikt över verksamhetens förbättringar och utsläpps-punkter. Under 2021 låg vårt utsläpp på 0,099 kg CO2 per kg gjutjärn, under 2020 låg det på 0,115 kg CO2 per kg gjutjärn. Omsätter vi detta till utsläpp per producerat Ø650 lock, motsvarar det en nedgång på ca 1 kg CO2-utsläpp per Ø650 lock producerat.

Vikt per lock x CO2-utsläpp per kg gjutjärn ≈ CO2-utsläpp per produkt


2021

44,5 x 0,099 ≈ 4 kg CO2 per Ø650 lock producerat

2020

44,5 x 0,115 ≈ 5 kg CO2 per Ø650 lock producerat


Vad säger en EPD

En EPD skiljer sig från en klimatberäkning då det handlar om en produkts miljödeklaration. En EPD varar i fem år och produktens miljödeklaration baseras på ett genomsnitt över de fem åren.

En EPD ger dig insikt i produktens:

 • påverkan på miljön
 • klimatavtryck
 • energiförbrukning
 • andel återvunnet material
 • återvinningsbar andel

Vår EPD gäller alla produkter tillverkade i segjärn på Jernværket vid Ulefoss. –Den offentliga sektorn har de senaste åren velat se EPD-dokumentation när de köper produkter och tjänster. Vissa kommuner ställer också det som krav i sina projektspecifikationer, avslutar Line.

Jämför produkter med EPD

EPD gör det enkelt för dig att jämföra produkter i samma kategori, och identifiera vilken produkt som har minst påverkan på miljön, oavsett land och region. Vill du vara säker på att projektet väljer rätt produkter, med hänsyn till miljön, bör du lägga till ett EPD-krav i projektspecifikationen. På så sätt kan du också minska risken för att andra parter i projektet väljer en annan produkt med större klimatpåverkan.

Ulefos EPD kartlagd 2021 visar miljöpåverkan från ett ton färdiga produkter i segjärn som producerats på Jernværket.

Den innehåller:

 • vilka material innehåller produkten
 • produktionsprocess
 • energiförbrukning
 • transport från oss till kund

Klimatberäkning vs EPD

Klimatberäkningen mäts varje år och kartlägger miljöpåverkan på organisationsnivå. EPD däremot mäts vart femte år och bedömer miljöpåverkan på produktnivå. Tillsammans ger dokumentationen en helhetsbild av produktionen och produkterna och fungerar som ett användbart verktyg vid val av leverantör.

Ulefos Klimatberäkning

Klimatberäkningen är uträknat efter scope 1 och scope 2 och gäller för gjutjärnsprodukter från Ulefos Jernværk. Läs klimatberäkningen 2022

Ulefos EPD

Den senaste EPD´en till Ulefos utarbetades 2021 och omfattar gjutjärnsprodukter producerat på Ulefos Jernværk. Läs EPD