Skip to main content
Ulefos > Hem > Vårt klimatavtryck

Vårt klimatavtryck

Klimatavtryck eller koldioxidavtryck är en beräkning av företagets totala klimatpåverkan. Det är ett verktyg för att mäta och förbättra vår miljöpåverkan. Våra klimaträkenskaper beräknas enligt metodiken som anges i Greenhouse Gas Protocol, ett internationellt erkänt verktyg för att utarbeta klimaträkenskaper. Vi arbetar ständigt med att hitta nya sätt att minska våra utsläpp där vi har möjlighet att påverka!

Fokusområde för att reducera vårt Co2 avtryck:

• Erbjuda återvinningsbara produkter med lång livslängd
• Använd miljövänlig energi i form av vattenkraft
• Använd främst skrotjärn i produktionen
• Hålla klimatbokföring genom Greenhouse Gas Protocol
• Var ISO 9001 och ISO 14001 miljöcertifierad, vilket kräver att vi arbetar med att kontinuerligt minska den negativa miljöpåverkan
• Medlem i Grønt Punkt Norge AS och RENAS AS, som kräver aktivt deltagande i avfallssortering och återvinning av förpackningar med miljömässigt korrekt behandling och insamling av specialavfall

Här kan du läsa om klimatavtryck för våra gatugodsprodukter från Ulefos Jernværk

Exempel

Projekt E18

Bamble Telemark

Produkter: 
Standard betäckningar och lock

Gatugods beräknad leverans till anläggningen:
61,4 ton

Gatugods levereras från
Ulefos Jernværk vs. importerade varor

importerat gods
Vi är medlem i: