Skip to main content
Ulefos > Hem > Webbinar Ulefos Filcoten

Välkommen på webbinar; Hur du tryggar ditt produktval inom ytvattenrännor

Vi kommer vid två tillfälle ha webbinar där vi går igenom rätt val och tips om installation för att just ditt projekt ska bli så bra som möjligt redan från idéstadiet.
Varmt välkomna att anmäla dig nedan till 18 mars 8.30-09.15 eller 25 mars 8.30-9.15.

Ulefos Filcoten ytvattenrännor har sett till funktion ett optimerat vattenflöde och hjälper till att fördröja vattenmassor före transport ut i övrigt VA-nät eller omhändertas på naturligt vis i omgivande miljö. Vilken kapacitet systemet med ytvattenrännor har beror givetvis på dimensionen på rännan, som i sin tur baseras på storlek på ytan som ska avvattnas, vilka trafikslag/belastningsklass, regnintensitet, omgivande ytors beskaffenhet, antal utlopp och inte minst vilken kapacitet har VA-nätet som systemet ansluts till.

  • Från de enklaste till de mest krävande projekten
  • Generella principer för linjeavvattning
  • Vilka möjliga produktval kan göras med hänsyn till belastningsklass
  • Ett miljömedvetet val
  • Funktion, dimension & hjälp
  • EN1433 tryggar produktvalet
  • En installation med lång livslängd
  • Traditionellt eller anpassat designgaller
  • Bra hjälp & beskrivning underlättar i hela värdekedjan
Välkommen att anmäla dig. Och har du frågor redan nu så kontakta oss på order@ulefos.se eller 0302-229 20