Skip to main content
Ulefos > Hem > Aktuellt > Ulefos Elektrosvetsning – högkvalitativt och säkerhetsanpassat sortiment

Ulefos Elektrosvetsning – högkvalitativt och säkerhetsanpassat sortiment

Plasson har i drygt 40 år varit en världsledande tillverkare av högkvalitativa plastrördelar. Plassons elektrosvetsrördelar är tillverkade för att tillgodose alla de högt ställda krav som ställs på dagens moderna trycksatta vatten- och avloppsledningssystem. Kvaliteten på produkterna, tillsammans med det högteknologiska SmartFuse-systemet, gör att Plasson kan erbjuda marknadens mest ekonomiska och säkerhetsanpassade sortiment för elektrosvetsning.

SmartFuse

Elektrosvetsrördelarna tillsammans med Plassons svetsmaskiner bildar SmartFuse-systemet vilket innebär att svetsprocessen utförs helt automatiskt upp till 400 mm. Hela svetsprocessen är datorkontrollerad vilket minimerar felkällorna under svetsning och säkerställer täta svetsfogar med lång livslängd.

Tryckklass

Elektrosvetsrördelarna är tillverkade i tryckklass PN16 för vatten och PN10 för gas (ej skarvmuff light eller om annat anges).

Svetsbara rör – PE80, PE100, PE100RC

Rördelar upp t o m dim 75 mm är svetsbara med rör SDR 7-11 om inte annat anges. Rördelar från 90 mm och uppåt är svetsbara med rör SDR 7-17 om inte annan anges.

Material

Alla elektrosvetsrördelar PN16 är tillverkade av materialet PE100RC vilket överensstämmer med internationella standarder för dricksvatten och gas. Metallförstärkningar är tillverkade av rostfritt stål A2. Förstärkningar, bultar och muttrar till elektrosvetsbyglar är tillverkade av galvaniserat stål (elförzinkning).

Standarder

Rördelssortimentet är konstruerat, testat och kontrollerat enligt Plassons interna normer. Dessa normer uppfyller kraven enligt SS-EN 1555, SS-EN 12201.

Kvalitet

Plasson är certifierad enligt kvalitetssäkringssystemet ISO 9001. Arbetsrutinerna enligt ISO 9001 ålägger företaget sträng kontroll genom hela tillverkningsprocessen.

Svetsning

Plassons rördelssortiment kan användas med Plassons helautomatiserade svetsmaskiner eller med alla på marknaden förekommande svetsmaskiner med streckkodläsare. Varje rördel levereras komplett med streckkod, för inläsning av värden på svetsparametrar och kod för spårbarhet. Rördelarna har smältindikatorer för optisk kontroll efter genomförd svetsning. Plassons unika svetsrördelar har alltid samma svetstid oavsett omgivande temperatur. Rördelarnas anslutningsstift har dimension 4,0 mm. Rördelarna kan svetsas i temperaturer från -10°C till +45°C. Vid lägre temperaturer – kontakta Ulefos.

Sortiment Elektrosvetsning

Övergångskoppling

Med utvändig och invändig gänga.Sortiment

Anborrningsbygel

Med invändig gänga, grenbygel och anborrningsbygel med invändigt borr.

Sortiment

Vinkel

90°, 45°, 22,5° och justerbar vinkel dubbelsidig 24° och enkelsidig 12°.

Sortiment

Skarvmuff

PN16 och Light PN10.
Sortiment

Top-Loading

Komplett lösning för elektrosvetsning av
toploading grenbyglar för PE huvudlednings-dimension 250-800mm.

Sortiment

Förminskning

Dimension 32x25mm upp till 180x125mm.

Sortiment

Huv

Dimension 25-250mm.


Sortiment

T-rör

Dimension 25-250mm.


Sortiment

Skrapverktyg

Handskrapor och rotationsskrapor.

Sortiment

Maskiner & Reservdelar

Elektrosvetsmaskiner Polycode, Tiny Data och Polycontrol Plus

Sortiment

Elektrosvetsning installationsguide

Elektrosvetsning Justerbar vinkel

Elektrosvetsning Anborrningsbygel