Montageboxar

Ulefos montagebox är konstruerad för att förenkla montering och demontering av t ex ventiler och pumpar vid utbyte, inspektion eller underhåll av delar i ett rörsystem.


Montagebox