Skip to main content
Ulefos > Hem > Aktuellt > Prestigefyllt pris till gata i Drammen

Prestigefyllt pris till Bjørnstjerne Bjørnsonsgate i Drammen

En grå och trist gata har blivit förvandlad till en frodande grön oas som ger en positiv upplevelse för både gående, cyklande, kollektivresenärer och bilister. Bjørnsons gata i Drammen tilldelas DOGA-märket för design och arkitektur. Vi gratulerar Drammen kommune, Statens Vegvesen och Norconsult till de prestigefyllda priset!

LOD i gata

Mer skyfall

Vi måste planera och förbereda oss för en blötare framtid med tätare och kraftigare nederbörd. När Vägverket skulle utforma infartsvägen Bjørnstjerne Bjørnsons gata i Drammen kontaktade de Ulefos för att hitta nya lösningar för ytvattenhantering.

Samarbete och Utveckling

–Tillsammans har vi utvecklat Ulefos LOD kantstensbetäckning, som är specialbyggd för att ta emot större mängder vatten än normalt, och leda ytvattnet ner i regnbäddar på utsidan längs vägen. En ytterligare effekt av regnbäddar är en vackrare gatumiljö som bidrar till goda upplevelser för människor som reser längs vägen.
30 stycken installerades hösten 2018, och efter nästan 2 års “prövning” är Vägverket mycket nöjd med resultatet. Efter några timmars kraftigt regn rinner vattnet bra ur diket, medan vattnet fortfarande ligger kvar på regnbäddarnas yta. Därefter drar vattnet ner i jorden, som infiltrerar bra och ger bra balans för växterna. Det är första gången som regnbäddar längs vägar och gator har använts i så stor skala i Norge. Och där förutsättningarna är rätta kan det vara svaret på hur man undviker frekventa översvämningar i framtiden.