Skip to main content
Ulefos > Hem > Påverkas omålat gatugods av rådande klimatförhållanden?

Påverkas omålat gatugods av rådande klimatförhållanden?

För oss är miljöaspekter och företagets sociala ansvar mycket viktigt i allt vi gör, och vi arbetar ständigt med förbättringar för att vi ska kunna erbjuda de mest hållbara lösningarna på marknaden.

Som ett steg i vårt hållbarhetsarbete går vi nu över till att leverera omålat gatugods.

Omålat gatugods från Ulefos Jernværk i Norge

Varför går vi över till omålat gatugods?

Har Ulefos genomfört tester som visar hur olika klimatförhållanden inklusive vägsalt påverkar livslängden för omålat gatugods jämfört med målat gatugods?
Dagens färg är av vattenbaserad typ och har endast en estetisk effekt. Ytfärgen slits på gatugodset på mycket kort tid oavsett vart det ligger.
Det vill säga gamla målade lock är lika mycket utsatta för vägsalt och andra medel som alla nya omålade lock kommer att vara. Vägsaltet gör att färgen på gatugods slits ännu snabbare.

Har Ulefos gjort tester som visar på effekten av användningsområdet målat gatugods vs omålat gatugods?
Ja, vi har kunder som sedan 2012 enbart köper omålat gatugods. Dessa kunder följer vi systematiskt upp två gånger per år. Omålat gatugods ger ingen ändrad effekt gentemot målat gatugods.

Har materialegenskaperna i produkterna förändrats?
Nej, att ta bort färgen kommer bara att bli en processändring.

Vilken alternativ lösning har Ulefos haft uppe för diskussion när man vill gå över till omålat gatugods?
Ulefos vill minska den negativa miljöpåverkan och vill därför inte ersätta något som i första hand inte fyller någon funktion. I dag finns inte ytbehandlingar som kan ”motstå” hög trafikbelastning, dessutom fungerar järnets rostprocess som skydd.

Vid stora mängder vatten eller vid normalt regn, vart rinner vattnet som kommer över betäckningarna? Ner i brunnen, ner i marken eller ut på gatan?
Typ av spetthål och packning är avgörande:
Öppna spetthål gör att en del vatten kommer ned i brunnen.
Täta spetthål och omslutande packning ger bäst tätning mellan lock och ram, och rekommenderas om man önskar en så ren brunn som möjligt.

Lock med järnets naturliga patina & lock med målad yta

Våra kunder från Stockholm Vatten, Kalmar och Helsingfors kräver redan att allt gatugods levereras omålat
som en del av deras miljöprofil.

Har du frågor eller önskar du mer information om våra produkter – så kontakt oss gärna på order@ulefos.se eller på telefon 0302-229 20 eller via din lokala säljare.