Skip to main content
Ulefos > Hem > Aktuellt > Lokalt Omhändertagande av Dagvatten

Ulefos LOD kantstensbetäckning för lokalt omhändertagande av dagvatten

Ulefos LOD är en kantstensbetäckning för lokalt omhändertagande av dagvatten. En miljövänlig, effektiv lösning som minskar risken för översvämning vid hög nederbörd.

Samarbete med Norska Statens Vegvesen

Ulefos LOD har utvecklats i samarbete med Norska Statens Vegvesen, under uppbyggandet av Bjørnstjerne Bjørnsonsgate i Drammen, då man önskade en lösning där vatten leds naturligt ned till regnbäddar för att förhindra översvämning.

Tillsammans har vi utvecklat Ulefos LOD som är speciellt konstruerad för att ta emot större mängder vatten än normalt och leder ytvattnet ner i regnbäddar på utsidan längs vägen. En ytterligare effekt av regnbäddar är en vackrare gatumiljö som bidrar till goda upplevelser för människor som reser längs vägen. 30 stycken installerades hösten 2018, och efter nästan två års “prövotid” är den norska vägverket mycket nöjda med resultatet. Efter några timmars kraftigt regn dräneras vattnet väl ut ur diket in i jorden, som infiltrerar väl och ger goda förhållanden för växterna. Det är första gången som regnbäddar längs vägar och gator används i så stor skala i Norge. Och där förutsättningarna är rätta för det kan detta vara svaret på hur man undviker översvämningar i framtiden.

Undvika översvämningar i framtiden

Forsknings- och utvecklingsprojektet innehåller bland annat en övervattensstrategi där avlastning av befintliga avloppsnät var en förutsättning. Med detta kom behovet av en produktlösning där övervattnet leddes från vägen till en naturlig regnbädd. En regnbädd är nedsänkt i terrängen, ofta i anknytning med vägen, innergården eller parkeringsplatsen dit överflödigt vatten leds. I städer och tätbefolkade områden med brist på naturliga översvämningsvägar kan perioder med kraftigt regn ofta leda till översvämning. Ulefos LOD i ett sådant område är en bra produkt för att tillhandahålla en effektiv översvämningsled från väg till regnbädd, till exempel. Forskare vid Norska Vatten- och energidirektoratet menar att användningen av regnbädd kan minska översvämningsrisken med upp till 50 procent, enligt en artikel publicerad på forsknings.no redan 2012.