Skip to main content
Ulefos > Hem > Leda och hantera dagvatten

Webbinar: Leda och hantera dagvatten

Vill du lära dig mer om lösningar för effektiv hantering av dagvatten? Line Brekke Rasmussen, produktchef gatugods, Peder Svensson, försäljningschef, och Anders Gustavsson, distriktsansvarig gatugods, bygg och anläggning, ger dig i detta webbinariet nyttiga tips och råd vid hantering av dagvatten. 

När

Torsdag 25 april 2024 kl. 09.00-09.30

Var

Digitalt, Teams

Språk

Svenska och Norska

Klimatförändringarna leder till tätare och mer intensiv nederbörd och det är avgörande att hitta bra lösningar för att undvika översvämningar och skador på egendom och infrastruktur. I det här webbinariet kommer Line, Peder och Anders att titta närmare på olika lösningar som effektivt fångar in, leder och hanterar dagvatten, både lokalt och till ledningsnätet. 

Du får du också höra mer om: 

  • Vad du bör tänka på vid planering/projektering vid hantering av dagvatten 
  • Case: Linjeavvattning i Karlastaden och Karlatornet, Göteborgs första skyskrapa 
  • Case: Ljussatta designgaller utanför Brånebacken museum i Jönköping 
  • Hur du kan använda granulatfångare för miljövänlig hantering av mikroplaster som följer med dagvattnet 
  • Case: Bewi samlar in rester från produktionen med granulatfångare 

Du får även möjlighet att ställa frågor till Line, Peder och Anders. 

Vill du delta på webbinariet?

Registrera dig och få Teams-länken till webbinariet via e-post. Webbinariet passar främst dig som arbetar med dagvattenhantering i kommunen, konsulter som projekterar eller entreprenörer som är med i genomförandet. 

Om du inte kan öppna registreringssidan, kontrollera att Teams inte är blockerat som popup-fönster i din webbläsare. 

I webbinariet möter du

Portrett av produktsjef Gategods, Line Brekke Rasmussen. Foto.

Line Brekke Rasmussen

Produktchef gatugods

Peder Svensson

Försäljningschef

Anders Gustavsson

Distriktsansvarig Norge öst gatugods, bygg och anläggning

Har du frågor?

Skicka mail till marknad@ulefos.se