Skip to main content
Ulefos > Hem > Aktuellt > Järnskrot – en cirkulär och lokal råvara

Järnskrot – en cirkulär och lokal råvara

Järnskrot är den råvara som används för framställning av gatugods och ventiler vid Ulefos Jernværk. En råvara som är 100% återvinningsbar. Det är bra cirkulär ekonomi i praktiken. Det har blivit trendigt att vara cirkulär – och det med all rätt.  Man kan inte se allt avfall som skräp, och man kan inte heller fortsätta att maximera utvinningen av resurser. Den är inte obegränsad.  Brist på resurser tvingar fram ett ökat fokus på cirkulär tillverkning, och med tiden kommer vi att se resultatet.

Lokala råvaror och produktion genererar minskat klimatutsläpp

Med den stora mängd råmaterial som krävs för att producera gatugods och ventiler skulle det ge större miljöpåverkan om vi hade använt järn utvunnet direkt från naturen.

– Vi är helt beroende av leverantörer som vill bidra till ett närproducerat och cirkulärt kretslopp inom vår industri, säger Jarl-Inge Skei, Supply Chain Manager Ulefos Group.

Men vi är också beroende av att de som ansvarar för infrastrukturen uppmärksammar nordiskt producerade produkter som är baserade på återvinningsbara råvaror.  Detta bidrar till att minska kundernas miljöpåverkan. I ett cirkulärt kretslopp är det inte bara materialet i sig som påverkar slutresultatet, utan också att både råvaran och själva produktionen är lokal. Produktion och frakt av tunga produkter tillverkad av gjutjärn från lågkostnadsländer har sitt pris. Kort sagt; gatugods producerat i Norden är ett hållbart val för våra kunder för att kunna nå sina klimatmål: återvinningsbart, närproducerat och det genererar positiva kringeffekter i samhället.

Antal ton skrot per år:

11.000

Skrot består i huvudsak av bilfälgar, byggkonstruktioner och gammal butiksinredning.

Från återvunnet skrot till kvalitetsprodukter med lång livslängd

Råvaran som används för att gjuta våra produkter består huvudsakligen av järnskrot. Det kommer från återvinningsbara delar som bilfälgar, avgasrör, gamla butikshyllor och järnkonstruktioner från byggbranschen. Dessa levereras bland annat från Stene Gjenvinning i Fredrikstad där skrotet förädlas.

– Rätt blandning av skrot är väldigt viktigt för att uppnå toppkvalitet på slutprodukten, dessutom måste några ytterligare komponenter läggas till för att järnet ska få högsta kvalitet, och det tas kontinuerligt prover under tillverkning säger Heidi Nyheim som är kvalitetschef på Ulefos Jernværk.

Hållbart sätt att förvalta resurser

Stene Gjenvinning i Fredrikstad är en av våra leverantörer som genom generationer haft fokus på återvinning och återanvändning. Øyvin Stene, ägare och generaldirektör för Stene Gjenvinning, säger att branschen har setts som ”lite smutsigt” och inte särskilt miljövänlig. Trots att man inte kan hitta ett mer hållbart sätt att förvalta resurser på, än att samla in de använda skrotet och plocka isär de, sortera och försöka återanvända så mycket som möjligt. Och inte minst ta hand om de farliga ämnen som följer med, på ett säkert sätt för människor och natur.