Skip to main content
Ulefos > Hem > Aktuellt > 5 nyttiga råd när du ska välja lock och ram till ett projekt

5 nyttiga råd när du ska välja lock och ram till ett projekt

Planerar du för ett nytt vatten- och avloppsnät, eller planerar du att byta ut hela betäckningen eller endast slitna ramar och lock? I den här artikeln ger vi dig tips på vad du bör tänka på när du ska göra ditt val så optimalt som möjligt.

Innehåll i artikeln:

1. Bra att tänka på i projekteringen

När du ska välja lock och ram till ett projekt, är det bra att tänka på: 

  • Placering
  • Klimat
  • Belastning
  • Typ av brunn

Placeringen

Ska ram och lock placeras i ett tätbebyggt bostadsområde, trafikintensiv gata eller i en hamn? Olika områden kommer att ha olika behov som kräver olika egenskaper hos locket. I ett tätbebyggt bostadsområde prioriteras bullerkrav. I områden med intensiv trafik är slitstyrkan och belastning det viktigaste.

Där det är möjligt rekommenderar vi att man placerar betäckningen utanför vägen. Detta för att säkerställa säkerheten för driftpersonal som ska utföra underhåll i brunnen. Det kommer också att leda till mindre slitage på både ram och lock. Om det inte går att placera utanför vägen rekommenderar vi montering utanför däckzonen*.

*Däckzon – det område av vägbanan där trafikbelastningen är som högst.

Kumlokk med Porsgrunn kommunes kommunevåpen i sykkelvei. Foto.

Montering

Lika viktigt som val av produkt för en lång livslängd är hur arbetet utförs när betäckningen sätts i backen. Ulefos rekommenderar att du följer vår monteringsanvisning för bästa resultat och de råd och anvisningar som gäller för byte av betäckningar.

Belastning

Som standard levereras våra betäckningar i belastningsklass D400. Belastningsklass D400 är lämplig i trafikerade områden och gatumiljöer. Vi levererar även i belastningsklass F900 för områden med större belastning, såsom hamnar och flygplatser.  

Typ av brunn

Om brunnen är konstruerad för att vara djup bör fallskydd anordnas för detta. En fallskyddsanordning är monterad i en ram med hög kjol och knoppar.

2. Packning, låsarm och typ spetthåll på locket

Ulefos lock levereras med eller utan låsarmar. Låsarmens primära funktion är att säkra locket i trafikerade ytor och gör det mer stabilt i ramen vilket i sin tur orsakar mindre slitage och ökar livslängden. Till viss del hindras även obehöriga åtkomst ner i brunnen.

Du kan också välja mellan ett, två eller tre spetthål på locket. Ulefos Odin Extra lock har tre spetthål och ser till att driftpersonal kan komma åt brunnen från flera håll. I områden där lock är monterade intill vägkanter, i zoner med gatuparkering eller vid andra hinder är detta extra då de ger snabb åtkomst till brunnen.

Du kan välja lock med täta spetthål eller inte beroende på om brunnen ska vara fri från vatten och smuts eller inte.

Packning

Flertalet av våra betäckningar levereras med packningar som fungerar både som dämpande beläggning och som tätning mot ramen. Ulefos betäckningar levereras med lock och har två olika typer av packningar;  

  • Ulefos lock levereras med omslutande integrerad packning  
  • Ulefos lock levereras med integrerad packning

Båda varianterna ger ett stabilt tryck mot ramen, vilket gör att locket sitter stadigt på plats. Den omslutande integrerade packningen ger ingen metallisk kontakt mellan lock och ram, och lämpar sig mycket väl i tätt bebyggda områden där ljuddämpande lösningar är viktiga.

Den integrerade packningen är skyddad under locket. Packningen fungerar som en dämpande beläggning, dämpar buller och lämpar sig mycket väl i områden med mycket trafik, och i områden med hög belastning.

Låsarm

Ulefos lock kan levereras med tre, två eller utan låsarmar. Vi rekommenderar ett lock med låsarm i trafikerade områden så att locket står så stabilt som möjligt i ramen. Låsbara lock roterar mindre och säkerställer att de sitter fast i ramen. 

Typ av spetthål

Locken levereras med två olika typer av spetthål; öppna eller täta. Täta och spetthål förhindrar att främmande partiklar hamnar i brunnen och är särskilt väl lämpade exempelvis på förskolor och liknande miljöer där det finns större risk för att “fel” saker kan åka ner. Täta spetthål är också ett bra val för brunnar där det finns behov av en så ren och torr miljö som möjligt. 

3. Fast, Flytande eller Teleskopisk ram?

Flytande och Teleskopisk ram är mer flexibel jämfört med en fast ram och kan vinklas upp till 10 grader. Ramen har en kjol som passar i den övre delen av brunnens betongring och kan levereras med standard eller hög hals.

Hög hals ger större flexibilitet, då halsen är c:a 6 cm längre än standard. Den extra längden på halsen gör det möjligt att asfaltera om utan att bygga upp brunnen. Lång hals med knaster ger också möjlighet till att montera: 

  • Isoleringslock 
  • Fallskydd för en djup brunn
  • Möjlighet för användning av filter, exempelvis Ulefos granulatfångare

Flytande och Teleskopiska ramar ska monteras flytande i minst 10 cm asfalt mellan ramflänsen och toppen av brunnsröret, så att trafikbelastningen fördelas över ett stort område. Asfalten måste ha full kontakt runt hela betäckningen för att säkerställa adekvat infästning.

Vi rekommenderar alltid inspektionshål och slitsar i kjolen. Just för att det blir lättare att kontrollera att asfalten har full kontakt runt hela ramen, är väl packad och läggs i rätt höjd.

Fasta ramar används sällan i Norden och rekommenderas främst i terräng. Fast ramar monteras på betongbrunnen och kommer inte att följa några rörelser i marken genom olika årstider. Fasta ramar lämpar sig därför bäst i områden med gjutna underlag, eller parker och byggarbetsplatser där nivåskillnader inte är avgörande.

Fasta ramar har hål och monteras direkt på brunnens kant med bultar. Om ramen monteras i områden med en “mjuk” yta kan det vara svårt att öppna låsta.

4. Varför byta lock och ram samtidigt?

Regelbundet underhåll av ramar och lock är nödvändigt för att säkerställa säker trafik i stads- och gatumiljö. Ett nytt lock i en sliten ram kan orsaka höjdskillnad och ökar olycksrisken bland fotgängare och cyklister som färdas på gatorna. Vi rekommenderar därför att byta ut både locket och ramen samtidigt.

I de fall ett större byte av ramar och lock inte är planerat utan ett lock måste bytas till följd av slitage eller skrammel är vårt underhållslock en bra men tillfällig lösning fram till ny asfalt ska läggas.

“Våra underhållslock har utvecklats för slitna ramar och har en omslutande, integrerad PUR-packning och täta spetthål.”

Line Brekke Rasmussen, produktsjef Gategods

5. Välj rätt lösning för smart övervakning

Vi kan även erbjuda en standardram Ø650 med integrerad antenn som kan kopplas till önskad IoT-anslutning i brunnen. Antennen integrerad i ramen är skyddad vid öppning och stängning av brunnslocket.

Har du frågor om vårt Smart Water system? Kontakt Peder Svensson, Försäljningschef.

+46 763 24 96 66

peder.svensson@ulefos.com

Nordisk produktion och miljövänligt

Ulefos lock och ramar utvecklas och tillverkas i Norden. Både lock och ramar är 100 % återvinningsbara och kan återanvändas. Vi för även EPD- och klimatredovisning på våra produkter tillverkade i segjärn vid gjuteriet i Ulefoss. Alla våra gjutjärnsprodukter är tillverkade och tredjepartscertifierade i enlighet med EN124-2.