Skip to main content
Ulefos > Hem > Omålat gatugods

Omålat gatugods

Ulefos tar socialt ansvar och sätter miljön främst. Därför har vi gått över till omålat gatugods med start på våra segjärnsprodukter. Ibland är det nödvändigt att utmana etablerade och inarbetade arbetssätt för en ansvarsfull och hållbar utveckling. Vi ser det som ett viktigt socialt ansvar därför går vi över till omålat gatugods. Vi har också som målsättning att leverera gatugods utan plastemballage.

Med detta kommer vi bland annat att minska vårt koldioxidavtryck genom minskat restavfall med:

Varför går vi över till omålat gatugods?

Målning av gatugods har ingen funktion utöver estetik. Vi tar bort målningen eftersom den har en negativ påverkan på miljön.

Fakta om målning av gatugods

  • Idag används en vattenbaserad tunn färg
  • Estetiskt verktyg – inte ett korrosionsskydd
  • Förr levererades gatugods med tjock färg med hög viskositet för att ge ett fint visuellt uttryck
  • Gammal tradition
  • Målning med hög viskositet kan dölja brister och ytproblem på gjutjärnsprodukten
  • Även miljövänlig färg utger en ökad HMS-risk

Gjutjärnets egenskaper

  • Produkter monterat i gatan har gjutjärnets naturliga patina
  • Medans stål korroderar tills det är genomrostat stoppar korrosionen på gjutjärn mer eller mindre upp och ett skikt av rost bildas som hindrar ytterligare korrosion  
  • Korrosionen som har bildats med kol i järnet ger ett  katodisk* skydd av järnet

“Våra kunder från Stockholms vatten, Kalmar och Helsingfors kräver redan att allt gatugods levereras omålat som en del av deras miljöprofil”

Oslo lock med gjutjärnets naturliga patina

Oslo lock med målad yta

“Med rent samvete för framtida generationer”