Vattensäkring

Ulefos vattensäkring används för att undvika vattenskador i samband med disk- och tvättmaskiner. Om det uppstår läckage i maskinen eller vattenanslutningen, stänger vattensäkringen av tillflödet när den passerande vattenmängden överstiger maskinens normala förbrukning. Vattensäkringen är en enkel och smidig lösning för att undvika stora, dyra och ofta besvärliga reparationer i samband med vattenskador. Orsaken till läckage är ofta att anslutningsslangen blivit för gammal och den bör därför kontrolleras med jämna mellanrum och bytas vid misstanke om att den är i dålig kondition eller felaktig.


Vattensäkring