Gatugods

Betäckningarna Ulefos marknadsför i Sverige tillverkas av de egna gjuterierna Ulefos Jernverk i Norge och Niemisen Valimo i Finland. Från Ulefos Jernverk kommer betäckningar i segjärn och från Niemisen Valimo kommer betäckningar i gråjärn. Tillsammans tillverkar de båda gjuterierna ca 30 000 ton gatugods och industrigods. Produkterna är marknadsledande och kännetecknas av hög kvalitet och bra tekniska lösningar.

Gjuterierna är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 och genomför omfattande produkt- och materialtester som säkrar att produkterna klarar lokala krav och bestämmelser vilket gör Ulefos till ett tryckt val av leverantör av gatugods.

Vi tar ansvar, gör du?

Utsläpp av växthusgaser har varit ett omdebatterat ämne under ett antal år. Det mesta tyder på att vårt utnyttjande av fossila bränslen har en negativ påverkan på jordens klimat och att vi i framtiden behöver se över hur vi använder vår energi. Från och med 2012 har Ulefos tillsammans med Ulefos Jernverk valt att redovisa ett antal betäckningar som i minsta möjligaste mån påverkar utsläpp av växthusgaser.

Ulefos Jernverk har unika förutsättningar att hålla ner utsläppet av växthusgaser och kan minska ditt fotavtryck i miljön! Utsläpp av CO2 från förbrukningen av energi är 0 eftersom fabriken tar sin energi från eget vattenkraftverk till produktionen. Det sammanlagda utsläppet av CO2 från produktionen är endast 48 gram per kilo smält järn.

Exempel på utsläpp av CO2 för en flytande betäckning A6/600 med vikt 102 kg från Ulefos Jernverk:
Carbon Footprint NY uTXT

Produktion  4,90 Kg CO2
Transport Ulefoss – Göteborg  9,63 Kg CO2
Samlad dokumenterad miljöpåverkan  14,53 Kg CO2

För att sätta denna siffra relation med motsvarande produkt importerad från Kina är utsläppet av CO2 28,90 kg endast i transport.

Se film om Ulefos Jernverk

Byggvarubedömning

Våra betäckningar från Ulefos Jernverk och Niemisen Vallimo av Byggvarubedömningen:

54857/1 Gatugods i segjärn

54858/1 Gatugods i segjärn_PUR

54859/1 Gatugods i gråjärn

Bedömningarna är även publicerade i Byggvarubedömningens databas, www.byggvarubedomningen.se

Belastningsklasser och Monteringsanvisningar

Klassificering enligt SS-EN124 2015

 Bild SSEN