Ulefos Brandpost

Beskrivning

Ulefos brandpost är anpassad till våra förhållanden i Sverige och är framtagen i samarbete med våra kunder. Brandposten tål upprepade frysningar samt upptining med ånga. Den är lätt att kapa till önskad längd och har låg vikt. Tack vare flänsanslutningen uppnås stor flexibilitet för att kunna ansluta till olika rörtyper. Detta är speciellt viktigt vid utbyte i befintligt rörnät samt förenklar lagerhållningen. Den mjuktätande ventilen med fritt genomlopp ger goda strömmningsegenskaper. Brandposten finns med eller utan automatisk dräneringsventil samt alla bultar och muttrar är av rostfri kvalitet

Den teleskopiska brandposttrumman är av korrugerade PVC och teleskopröret har klick-kopplingar för fastsättning av betäckningen. Betäckningen är körbar och tillverkad i segjärn hos Ulefos Jernverk.

Produktinformation