Archive | News RSS feed for this section
avvattningsrannatva

Visste du att…

Ulefos Filcoten – från de enklaste till de mest krävande projekten Ulefos Filcoten ytvattenrännor är etablerat på globala marknaden sedan 60-talet och har idag ett erbjudande med produkter som kan användas i de enklaste miljöer till du tuffaste miljöer såsom flygplatser som är kategoriserade till belastningsklass F900. Att vara en del i ekosystemet med dagvattenhantering […]

DSC_0822

Spindelhylsa flyttas från spindelförlängare till slussventil

För att förenkla för våra kunder i Sverige så monterar vi nu spindelhylsor på samtliga slussventiler oavsett dimension. Under en övergångsperiod så kommer vi att leverera hylsor även på våra spindelförlängare för slussventiler så det blir dubbelt under denna övergångsperiod. Därefter levereras våra spindelförlängare för slussventiler utan hylsa och har då fyrkantsrör utvändigt 25×25 mm. […]

Post webb omålade lock april

Påverkas omålat gatugods av rådande klimatförhållanden?

    Har Ulefos genomfört tester som visar hur olika klimatförhållanden inklusive vägsalt påverkar livslängden för omålat gatugods jämfört med målat gatugods? Dagens färg är av vattenbaserad typ och har endast en estetisk effekt. Ytfärgen slits på gatugodset på mycket kort tid oavsett vart det ligger. Det vill säga gamla målade lock är lika mycket […]

Post webb omålade första bild

Vi går över till omålat gatugods

För oss är miljöaspekter och företagets sociala ansvar mycket viktigt i allt vi gör, och vi arbetar ständigt med förbättringar för att vi ska kunna erbjuda de mest hållbara lösningarna på marknaden. Som ett steg i vårt hållbarhetsarbete går vi nu över till att leverera omålat gatugods.     Varför går vi över till omålat gatugods? […]

Serie 1 post webb 2

Nästa generations servisventil för PE-rör

Ulefos Servisventil Serie 1 direktinstick Snabb & Säker Montering Beprövad Konstruktion Komplett system   Egenskaper Användningsområde: Dricksvatten Lämpad för markförläggning Enkel låsbar bajonettkoppling för spindelförlängare Helgummerad sluss EPDM O-ringar för spindeltätning Inbyggd O-ring som överdelstätning Spindel av syrafast stål Mycket lågt stängningsmoment Saknar fickor och styrspår vilket motverkar igensättning Läs mer om Ulefos Servisventiler här […]

filcoten one webb

Vi förtjänar det – Ulefos Filcoten One

Den unika avvattningsrännan Varför ska Filcoten One väljas? Lägre vikt ger lägre transportkostnader, mindre CO2 utsläpp och enklare hantering vid installation. Mycket hög knäck och slagtålighet för säker hantering från produktion till installation samt mindre spill. Hög tryckhållfasthet och draghållfasthet tack vare den innovativa Filcoten högprestandabetongen HPC. Urtag och grova yttersidor säkerställer en god kontakt […]

novasiria juni19

Testmontering av en DN 900 Ulefos Novarep

Det var en varm och solig Junidag i nordvästra Stockholm där Norrvatten, Veolia Water, NovaSiria och Ulefos samlades för en provmontering av en DN 900 Ulefos Novarep inkapslings-repmuff runt en skarvmuff på ett betongrör. Norrvatten gör dessa typer av provmonteringar två gånger om året med olika produkter för att ta reda på hur man hanterar […]

LOD4

Ulefos LOD kantstensbetäckning för Lokalt Omhändertagande av Dagvatten

Ulefos LOD är en kantstensbetäckning för lokalt omhändertagande av dagvatten. En miljövänlig, effektiv lösning som minskar risken för översvämning vid hög nederbörd. Ulefos LOD har utvecklats i samarbete med Norska Statens Vegvesen, under uppbyggandet av Bjørnstjerne Bjørnsonsgate i Drammen, då man önskade en lösning där vatten leds naturligt ned till regnbäddar för att förhindra översvämning. […]

multifix

Ulefos Multifix dragfasta rörkopplingar

Multifix introducerades i Sverige av oss i slutet av 90-talet och har sedan dess hjälpt många rörläggare ur besvärliga situationer. Kopplingarna är dragfasta med hög säkerhetsmarginal och har helt unikt på marknaden upp till hela 16° avvinklingsmöjlighet totalt för en rak eller förminskad koppling. Det behöver man ofta ute i verkligheten för rör kommer nästan […]

granulat gräs

Granulat – en av våra största miljöbovar

Gummigranulat räknas som en av de största orsakerna till mikroplastavfall. Norska Fotbollsförbundet tog kontakt med Ulefos då det saknades ett system för att fånga upp granulatet, och tillsammans har vi utvecklat Granulatfångaren, som kan eftermonteras i existerande brunnar. Alla som har spelat boll på en konstgjord gräsplan känner igen problemet med de små plastgranulaterna. Dessa rinner […]