Visste du att…

Ulefos Filcoten – från de enklaste till de mest krävande projekten Ulefos Filcoten ytvattenrännor är etablerat…

Spindelhylsa flyttas från spindelförlängare till slussventil

För att förenkla för våra kunder i Sverige så monterar vi nu spindelhylsor på samtliga…

Påverkas omålat gatugods av rådande klimatförhållanden?

    Har Ulefos genomfört tester som visar hur olika klimatförhållanden inklusive vägsalt påverkar livslängden för…

Vi går över till omålat gatugods

För oss är miljöaspekter och företagets sociala ansvar mycket viktigt i allt vi gör, och…

Nästa generations servisventil för PE-rör

Ulefos Servisventil Serie 1 direktinstick Snabb & Säker Montering Beprövad Konstruktion Komplett system   Egenskaper Användningsområde: Dricksvatten …

Vi förtjänar det – Ulefos Filcoten One

Den unika avvattningsrännan Varför ska Filcoten One väljas? Lägre vikt ger lägre transportkostnader, mindre CO2 utsläpp…

Testmontering av en DN 900 Ulefos Novarep

Det var en varm och solig Junidag i nordvästra Stockholm där Norrvatten, Veolia Water, NovaSiria…

Ulefos LOD kantstensbetäckning för Lokalt Omhändertagande av Dagvatten

Ulefos LOD är en kantstensbetäckning för lokalt omhändertagande av dagvatten. En miljövänlig, effektiv lösning som…

Ulefos Multifix dragfasta rörkopplingar

Multifix introducerades i Sverige av oss i slutet av 90-talet och har sedan dess hjälpt…

Granulat – en av våra största miljöbovar

Gummigranulat räknas som en av de största orsakerna till mikroplastavfall. Norska Fotbollsförbundet tog kontakt med…