Påverkas omålat gatugods av rådande klimatförhållanden?

 

 

 • Har Ulefos genomfört tester som visar hur olika klimatförhållanden inklusive vägsalt påverkar livslängden för omålat gatugods jämfört med målat gatugods?
  Dagens färg är av vattenbaserad typ och har endast en estetisk effekt. Ytfärgen slits på gatugodset på mycket kort tid oavsett vart det ligger.
  Det vill säga gamla målade lock är lika mycket utsatta för vägsalt och andra medel som alla nya omålade lock kommer att vara. Vägsaltet gör att färgen på gatugods slits ännu snabbare.

 

 • Har Ulefos gjort tester som visar på effekten av användningsområdet målat gatugods vs omålat gatugods?
  Ja, vi har kunder som sedan 2012 enbart köper omålat gatugods. Dessa kunder följer vi systematiskt upp två gånger per år. Omålat gatugods ger ingen ändrad effekt gentemot målat gatugods.

 

 • Har materialegenskaperna i produkterna förändrats?
  Nej, att ta bort färgen kommer bara att bli en processändring.

 

 • Vilken alternativ lösning har Ulefos haft uppe för diskussion när man vill gå över till omålat gatugods?
  Ulefos vill minska den negativa miljöpåverkan och vill därför inte ersätta något som i första hand inte fyller någon funktion. I dag finns inte ytbehandlingar som kan ”motstå” hög trafikbelastning, dessutom fungerar järnets rostprocess som skydd.

 

 • Vid stora mängder vatten eller vid normalt regn, vart rinner vattnet som kommer över betäckningarna? Ner i brunnen, ner i marken eller ut på gatan?
  Typ av spetthål och packning är avgörande:
  Öppna spetthål gör att en del vatten kommer ned i brunnen.
  Täta spetthål och omslutande packning ger bäst tätning mellan lock och ram, och rekommenderas om man önskar en så ren brunn som möjligt.

 

Har du frågor eller önskar du mer information om våra produkter – så kontakt oss gärna på info@ulefos.se eller på telefon 0302-229 20 eller via din lokala säljare.