Vi förtjänar det – Ulefos Filcoten One

Den unika avvattningsrännan

Den första av sitt slag, en avvattningsränna som är 100% återvinningsbar, enkel att installera och ger genom sin unika konstruktion en mycket lång hållbarhet!

 

Hållbarhet

 • Styrenfri
 • 100 % återvinningsbar
 • Miljövänlig
 • Grön produktion
 • Komplett livscykelanalys – krav från kund

Funktion

 • Optimera vattenflöde – V & S design
 • Enkel montering – vändbara
 • Vidhäftning – betong mot betong
 • Monolitisk ränna – gjuten i ett stycke, få galler

Säkerhet

 • Mönstrets utformning
 • Halkskydd
 • S format inlopp

 

Egenskaper

 • Lägre vikt – lägre transportkostnader och snabbare installation.
 • Mycket hög knäck och slagtålighet för säker hantering och installation.
 • Hög tryckhållfasthet och draghållfasthet tack vare den innovativa fiberförstärkta betongen.
 • Urtag och grova yttersidor säkerställer en god kontakt med den omkringliggande betongen.
 • Sparar på naturresurser tack vare 70% viktreduktion (jämfört med konventionell betongränna).
 • Lättare, starkare och mer slagtåliga rännor tillverkade av fiberförstärkt betong.
 • Naturliga komponenter, återvinningsbart material.
 • Inga lösa delar i själva rännan som kan lossna.

Ulefos Filcoten One är den perfekta linjeavvattningsrännan för de tuffaste miljöerna såsom flygplatser, hamnområden, logistikcentrum, industrifastigheter, järnvägsövergångar, motorvägar och lastbilsparkeringsplatser.

Välj Ulefos Filcoten One när du vill ha ett säkert resultat och samtidigt värnar om miljön!

Läs mer om Ulefos Linjeavvattning

Vill du veta mer, kontakta oss