Ulefos LOD kantstensbetäckning för Lokalt Omhändertagande av Dagvatten

Ulefos LOD är en kantstensbetäckning för lokalt omhändertagande av dagvatten. En miljövänlig, effektiv lösning som minskar risken för översvämning vid hög nederbörd.

Ulefos LOD har utvecklats i samarbete med Norska Statens Vegvesen, under uppbyggandet av Bjørnstjerne Bjørnsonsgate i Drammen, då man önskade en lösning där vatten leds naturligt ned till regnbäddar för att förhindra översvämning.

Forsknings- och utvecklingsprojektet innehåller bland annat en övervattensstrategi där avlastning av befintliga avloppsnät var en förutsättning. Med detta kom behovet av en produktlösning där övervattnet leddes från vägen till en naturlig regnbädd. En regnbädd är nedsänkt i terrängen, ofta i anknytning med vägen, innergården eller parkeringsplatsen dit överflödigt vatten leds.

 

I städer och tätbefolkade områden med brist på naturliga översvämningsvägar kan perioder med kraftigt regn ofta leda till översvämning. Ulefos LOD i ett sådant område är en bra produkt för att tillhandahålla en effektiv översvämningsled från väg till regnbädd, till exempel.

Forskare vid Norska Vatten- och energidirektoratet menar att användningen av regnbädd kan minska översvämningsrisken med upp till 50 procent, enligt en artikel publicerad på forsknings.no redan 2012.

 

 • Ulefos kantstensbetäckning – LOD – Lokalt Omhändertagande av Dagvatten
 • Flytande fyrkantig betäckning för brunn med dagöppning 300
 • Vatten från vägbana fångas upp lokalt i regnbädd
 • Enkel och smidig montering
 • Lågt underhåll
 • Minskad erosion
 • Smälter väl in i gatumiljön
 • Självlåsande lock med pågjuten packning
 • Öppnas enkelt med KK-15 öppningsverktyg , RSK-nr 705 99 92
 • Vattenflödet kan regleras genom att montera innerlocket
 • Rampen kan justeras 35 grader

 

Ulefos LOD är en mycket spännande och innovativ produkt som löser en problematik som många brottas med idag.

 

Ulefos LOD med avrinningsramp till regnbädd.

Justera flödet genom att montera innerlock.

 

Avrinningsrampen minskar risken för erosion. Bild från Bjørnsonsgate i Drammen.

 

Enkelt och smidigt underhåll i gräsyta. Bild från Bjørnsonsgate i Drammen.

 

Lätt att montera och är baserad på väl beprövade lösningar. Bild från Bjørnsonsgate i Drammen.