Ulefos Multifix dragfasta rörkopplingar

Multifix introducerades i Sverige av oss i slutet av 90-talet och har sedan dess hjälpt många rörläggare ur besvärliga situationer.

Kopplingarna är dragfasta med hög säkerhetsmarginal och har helt unikt på marknaden upp till hela 16° avvinklingsmöjlighet totalt för en rak eller förminskad koppling. Det behöver man ofta ute i verkligheten för rör kommer nästan aldrig rakt mot varandra när man ska koppla samman.

Sortimentet har också utökats och nu har vi raka, förminskade, huvar och flänsade kopplingar av Multifix i dimensioner DN 50-600 (huvar DN50-400). Ulefos kopplar greppet!

 

Läs mer om Multifix och dess unika konstruktion