Ulefos Aband övergångskopplingar för avloppsrör

Beskrivning

Ulefos Aband är en serie flexibla övergångskopplingar för olika markförlagda avloppsrör och inomhusavlopp.

  • Kopplar olika typer av avloppsrör
  • Kopplar olika dimensioner, Dy 32-2000mm
  • EPDM gummi och band av rostfritt stål som standard
  • Raka kopplingar (NSC) med stödplåt av rostfritt stål som standard

För att klara fler dimensioner av avloppsrör kompletteras kopplingarna med övergångsband (ÖB). Övergångsbanden levereras av oss efter behov. Standard SS-EN 681-1 Ulefos Aband rörkopplingar är tillverkade efter den svenska standarden SS-EN 681-1, “Materialkrav för tätningsringar till vatten och avloppsinstallationer”. SS-EN 681-1 fastställdes redan 1996 och ställer en rad olika krav på materialet i alla tätningar som används vid vatten och avloppsinstallationer. Kraven enligt SS-EN 681-1 säkerställer bland annat att materialet i tätningarna inte innehåller substanser som påverkar miljö eller vattnet som rinner i ledningen. Det ställs också flera krav som påverkar tätningens livslängd och hållbarhet ur flertalet olika perspektiv. Bland annat för att säkerställa att tätningen är och förblir tät och för en lång livslängd. Ulefos rekommenderar starkt att välja övergångskopplingar som följer SS-EN 681-1. Fråga därför alltid din leverantör om kopplingarna uppfyller kraven enligt SS-EN 681-1, eller välj Ulefos Aband rörkopplingar så är du säker.

Gaffelmärket Typgodkännande 0966 enligt Boverkets Byggregler

Ulefos Aband är certifierade av Kiwa Swedcert med tester gjorda av SP med typgodkännande 0966 enligt Boverkets Byggregler.

Produktinformation

Kategori: